• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Služby pro privátní klientelu

_JBM6804 - Copy

Pro soukromé osoby poskytujeme zejména služby v následujících oblastech:

 • nákup a prodej nemovitostí, včetně nákupu nemovitostí do společností
 • poradenství ohledně pronájmu nemovitostí
 • stavební právo, řízení před orgány státní správy
 • poradenství v souvislosti s pracovními smlouvami a pracovními spory
 • poradenství v oblasti rodinného práva, rozvodů a svěření dětí do péče
 • zastupování v rozvodovém řízení, vyřešení majetkoprávního rozdělení společného jmění manželů, výživného manželů a víživného na děti
 • dědictví
 • sporná agenda (náhrady škody při újmě na zdraví, majetkoprávní spory, vymáhání půjček a pohledávek, uplatňování nároků z vad zboží)
 • ochrana osobnosti
 • ochrana lidských práv (řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku)
 • ošetření právní problematiky IVF a konzultace v oblasti náhradního mateřství

Pro zahraniční privátní klientelu dále poskytujeme služby i v následujících oblastech:

 • zakládání společností v České republice
 • migrační právo (dlouhodobá zkušenost se všemi záležitostmi týkajícími se českého imigračního práva)
 • pracovni povoleni
 • vymáhání pohledávek a uplatňování práv vůči českým subjektům
 • náhrady škod způsobených na zdraví, včetně újmy na zdraví způsobené lékařskými zákroky a platickými operacemi

Poučení pro klienty - spotřebitele (informace dle ust. § 14 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů): Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Orgán na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (spor mezi advokátem a klientem) je:

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 729 011
fax: +420 224 932 989
e-mail: sekr@cak.cz

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.