Soudní, správní spory a rozhodčí řízení

_JBM6212

ECOVIS ježek poskytuje komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže a civilního řízení. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního práva od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování před rozhodčími či soudními orgány. Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce. Právníci kanceláře ECOVIS ježek se zúčastnili, kromě zastupování v občanskoprávních a obchodních sporech, také řady řízení před regulatorními orgány v oblastech bankovnictví a kapitálových trhů, hospodářské soutěže a duševního vlastnictví.

Naše praxe:

  • zastupování klientů ve všech obchodních soudních sporech (včetně vymáhání pohledávek, odpovědnosti za škodu, atd.)
  • zastupování klientů v nájemních sporech (za nájemce i pronajímatele)
  • obchodní arbitráže před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky
  • spory o ochranných známkách
  • vymáhání pohledávek
  • vymáhání cizích rozsudků
  • správní řízení (stavebnictví, imigrace, životní prostředí)
  • zaměstnanecké spory
  • daňové spory
  • pojišťovací spory