Spolupráce pro advokáty v rámci sítě ECOVIS

Nabízíme spolupráci pro české i zahraniční advokáty působící na českém trhu pod značkou ECOVIS. V rámci společného působení lze mimo jiné benefitovat z následujících výhod vzájemné spolupráce:

  • sdílení a rozvoj lokálního i zahraničního know-how při poskytování právního poradenství v různých oblastech práva;
  • využití IT zázemí a administrativní podpory;
  • možnost účasti na zahraničních vzdělávacích programech a akcí pořádaných sítí ECOVIS (aktuální nejbližší akce, které se účastníme je International Partner's Meeting v roce 2020 v Jižní Africe;
  • sdílené a společné marketingové aktivity v rámci mezinárodní sítě ECOVIS a českých kanceláři ECOVIS.

Pro více informací kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
Managing Partner
t: +420 777 192 338
e: mojmir.jezek@ecovislegal.cz