• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Krizová opatření a nouzový stav v České republice

Krizová opatření a nouzový stav v České republice. Stav a právní otázky.

 


 

Nouzový stav v České republice

 
Dne 12. března 2020 byl pro území České republiky vyhlášen 30 denní nouzový stav ve formě usnesení vlády České republiky. Důvodem je ohrožení zdraví spojené s prokázáním výskytu koronaviru/ SARS CoV-2. Nouzový stav byl vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky dne 12. března 2020 formou usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů . Oprávnění vlády po dobu trvání nouzového stavu jsou uvedena v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změnách některých zákonů.
 
Porušení povinností na základě zákona o krizovém řízení může být fyzickým osobám uložena dle závažnosti přestupku pokuta do 20 000, do 50 000, do 100 000 a max. do 2 000 000 Kč a právnickým a podnikajícím fyzickým osobám až do 3 000 000 Kč.
 

Krizová opatření přijatá vládou

 
Vláda České republiky je oprávněna přijímat různá krizová opatření na základě nouzového stavu. Jaký je současný stav krizových opatření přijatých českou vládou.
 

Prodloužení krizových opatření od 24. března 2020

 
Stávající krizová opatření byla prodloužena do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. a opětovně upravena.
 

Uzavření obchodů s výjimkami - potraviny, drogerií, paliv atd. prodlouženo do 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

 
Dne 23. března 2020 zveřejnila vláda České republiky usnesení č. 280, kterým vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020 o omezení maloobchodního prodeje stanovilo s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. následující omezení s tím, že bylo dne 26.3.2020 nahrazeno Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2020 o omezení maloobchodního prodeje č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, kterým byly stanoveny podmínky zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu od 27.3.2020, 6 hod do 1.4.2020 do 6:00 hod.:
 
1. zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- květinářství,
- provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
- oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
- provozováni pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů,
 
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
 
2. zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.
 
3. zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 
4. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 
5. nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice.
 
6. zakazuje
 
- provoz heren a kasin, provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
- provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
- přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště.
 
7. zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020 o vyčlenění prodejní doby pro seniory stanoví s účinností ode dne 25. března 2020 následující omezení:
 
1. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 
2. Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.
 

Původní podmínky uzavření obchodů s výjimkami - potraviny, drogerií, paliv atd. od 14. března 2020, 6:00 do 24. března 2020 6:00

 
Dne 14. března 2020 zveřejnila vláda České republiky usnesení č. 211 o přijetí krizového opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje v České republice s konkrétními výjimkami. Vláda České republiky zakázala s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 do dne 24. března 2020 do 6:00.
 
I. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: – potravin,– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,– pohonných hmot,– paliv, – hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,– malých domácích zvířat,– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,– novin a časopisů,– tabákových výrobků,– služeb prádelen a čistíren,– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
 
II. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
 
III. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 
IV. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Cestovní omezení a zákaz cestování v České republice

 
Dne 23. března 2020 zveřejnila vláda České republiky usnesení č. 279, kterým vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020 o omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů stanoví s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. následující omezení:
 
1. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
 
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištěni péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištěn í nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
 
2. nařizuje:
 
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
 
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 
Více informací o zákazu cestování v České republice a cestovních omezeních najdete v našem článku Zákaz cestování v České republice z důvodu Koronaviru nebo přímo na webových stránkách Vlády ČR.
 

Uzavření sportovních a rekreačních zařízení od 14. března 2020, 6:00.

 
Dne 14. března 2020 vláda ČR zveřejnila usnesení č. 208 o přijetí krizového opatření týkajícího se uzavření sportovních a rekreačních zařízení v České republice. Vláda České republiky zakázala od 14. března 2020, 6:00.:
 
přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - bazény a turistické informační střediska, vnitřní i venkovní sportovní zařízení s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob a maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).
 

Vyrozumění a preventivní opatření uložené od 13. března 2020, 12:00

 
Dne 13. března 2020 vláda ČR zveřejnila usnesení č. 209 o přijetí krizového opatření týkajícího se vyrozumění a preventivních opatření v České republice. .Vláda České republiky uložila od 13. března 2020 do 12:00 následující povinnosti:
 
1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru vše- obecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020,
 
2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
 
3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru vše- obecné praktické lékařství;
 
4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí.

Uzavření škol v České republice

 
Vzdělávání bylo přerušeno a školy byly v České republice uzavřeny od 11. března 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. března 2020 Mimořádné opatření - uzavření všech základních škol, středních a vysokých škol.
 
Vláda ČR zveřejnila usnesení č. 201 o přijetí krizového opatření týkajícího se vzdělávání v České republice, kterým byly od 13. března 2020 zakázány tyto činnosti:
 
-osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,
 
- osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi;
 
- osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,
 
- osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 
- osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Zákaz veřejných a kulturních akcí v České republice

 
Veřejné a kulturní akce v České republice byly zrušeny a akce v České republice jsou zakázány od 10. března 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. března 2020 Mimořádné opatření o zákazu všech akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob s účinností od 10. března 2020 od 18:00, která byla následně od 13. března od 6:00 nahrazena novým rozšířeným opatřením.
 
Vláda ČR zveřejnila usnesení č. 199 o přijetí krizového opatření týkajícího se veřejných a kulturních akcí v České republice, kterým byly od 13. března 2020 od 6:00 zakázány tyto činnosti:
 
1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,
 
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,
 
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb -- posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky

 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou zveřejňována na oficiálním informačním panelu Ministerstva zdravotnictví Současná mimořádná opatření a rozhodnutí týkající se COVID-19.
 
Dne 10. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu s § 69 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, již schválilo 14 mimořádných opatření k zajištění ochrany veřejnosti a předchání riziku rozvoje a šíření nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2..
 
Dalším mimořádným opatřením ze dne 10. března 2020 je mimo jiné mimořádné opatření - uzavření všech základních škol, středních a vysokých škol , které s s účinností od 11. března 2020 zakazuje:
 
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami;
 
- osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,.
 
Mimořádné opatření - uzavření všech základních škol, středních a vysokých škol bylo nahrazeno usnesením vlády ČR č. 201 o přijetí krizového opatření týkající se vzdělávání v České republice.
 
Mimořádné opatření týkající se zákazu všech událostí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob s účinností od 10. března 2020 od 18:00 bylo zrušeno 13. března od 6:00 a nahrazeno následujícím novým krizovým opatřením, které mimo jiné zakazuje divadelní, hudební, filmové a jiné umělecké představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a podobné akce a další shromáždění, výstavy , festivaly, veletrhy, představení, ochutnávky jsou zakázány od 13. března 2020 do 6:00, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, veřejné i soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho krizového opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob , které se konají na základě zákona. Na pohřby se zákaz nevztahuje.
 
Omezení uložená tímto usnesením byla nahrazena Vládou ČR vyhlášením usnesení o přijetí krizového opatření č. 199 o veřejných a kulturních akcích a č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje v České republice s konkrétními výjimkami z března 14, 2020 6:00. Usnesení č. 211 bylo zrušeno usnesením Vlády ČR č. 280 s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
 
Mimořádné opatření nařizující karanténu pro osoby, které byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem ze dne 8. března 2020 a mimořádné opatření - karanténní nařízení pro osoby po návratu z Italské republiky ze dne 6. března 2020, kterým všichny osoby s trvalým pobytem v České republice, které se vrátily z Italské republiky po 7. březnu 2020, a také ty, které byly v kontaktu s pacientem, u kterého bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 způsobené koronavírem SARS-CoV-2, bylo nařízeno, aby zůstaly v domácí karanténě 14 dní po svém návratu nebo po kontaktu s infikovanou osobou.
 

Datové zprávy prostřednictvím datových schránek od 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zdarma

 
Dne 23. března 2020 zveřejnila vláda České republiky usnesení č. 275, kterým zakázala výběr poplatků za posílání datových zpráv mezi fyzickými a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek.
 

COVID-19 a koronavirus byly podle českého trestního práva prohlášeny za nakažlivou lidskou nemoc

 
COVID-19 a koronavirus byly podle českého práva prohlášeny za nakažlivou lidskou nemoc,což má důsledky podle českého trestního práva.
 
Podle ustanovení § 152 českého trestního zákoníku je šíření nakažlivé lidské nemoci trestným činem a stanovuje:
 
Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen nouzový stav, může být pachatel trestán odnětím svobody na dva až osm let a na tři až deset let, pokud způsobí vážnou újmu na zdraví nejméně dvěma osobám nebo smrt a po dobu pěti až dvanácti let, pokud způsobí smrt nejméně dvou osob. Příprava tohoto trestného činu je trestná.
 
Podle ustanovením § 153 českého trestního zákoníku je šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti trestným činem a stanovuje:
 
Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo šíření nakažlivé nemoci u lidí bude potrestán odnětím svobody na dobu šesti měsíců až tří let, pokud se dopustí tohoto činu v nouzovém stavu. Pachatel bude odsouzen k trestu odnětí svobody na jeden rok až šest let, pokud způsobí tímto trestným činem smrt nebo závažné ublížení na zdraví a trest odnětí svobody na dva až osm let, pokud spáchá tento trestný čin, protože hrubě porušil zákony o ochraně veřejného zdraví. Pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody na deset let, pokud tento trestný čin způsobí nejméně u dvou osob, protože hrubě porušil zákony o ochraně veřejného zdraví.
 

Mimořádná opatření Ministerstva financí České republiky

 
Ministerstvo financí České republiky vyhlásilo cenovou regulaci v souvislosti s cenovým a prodejním omezením týkající se respirátorů třídy FFP3 na svých webových stránkách Cenového věstníku . Více informací naleznete v našem článku Podmínky prodeje ochranných roušek třídy FFP3 v České republice po 4.3.2020 a pokuty za nedodržování .
 

Informace k cestovním omezením zveřejněné Ministerstvem zahraničních věcí ČR

 
Užitečné informace o současných možnostech cestování naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí Doporučení v souvislosti s šířením koronaviru a/nebo na na webových stránkách WHO a také na stránkách Aktualizovaná doporučení WHO pro mezinárodní dopravu ve vztahu k vypuknutí COVID-19.
 

Pracovní právo a zaměstnanost v České republice

 
Krizová opatření a dopady koronavirové nemoci již vyvolávají otázky také v souvislosti s českým pracovním právem a pracovními otázkami. Více informací naleznete v našem článku Otázky pracovního práva týkající se koronaviru a krizových opatření v České republice.
 

Podmínky pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vyhlášením nouzovým stavem a následnými krizovými opatřeními

 
Není zatím zcela jasné, zda bude možné žádat a za jakých podmínek o případnou náhradu škody za omezení způsobená vyhlášením nouzového stavu a následnými krizovými opatřeními. Zákon o krizovém řízení obsahuje v § 35 úpravu náhrady za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci a v § 36 úpravu náhrady škody. Více informací naleznete v našem článku Podmínky pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vyhlášením stavu nouze a následnými krizovými opatřeními.
 
Tým ECOVIS Česká republika
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.