• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Big data a pokročilá analytika datových souborů

Big data a pokročilá analytika datových souborů

Stručně řečeno, big data jsou soubory dat, jejichž velikost je příliš velká na to, aby je dokázaly zachytit, spravovat a zpracovat běžně používané softwarové programy, pokud s nimi chce uživatel pracovat v rozumném čase. Jsou to masivní objemy nestrukturovaných dat ukládané převážně v datových skladech, obsahující veškeré digitální stopy, které za sebou zanechávají uživatelé internetu (dokumenty, fotografie, tweety, telefonní záznamy, e-maily a mnoho dalších).

Klíčová je ovšem jejich analýza, která může být pro společnosti zásadním přínosem téměř ve všech tržních sektorech. Pokročilá analýza „velkých dat“ je cestou k detailnímu poznání zákazníků. Společnosti, které ji využívají, budou moci poskytovat zákazníkům služby doslova „šité na míru“, snižovat nálady a zvyšovat efektivitu. Model pokročilého zpracování velkých dat může při správném nastavení dodávat společnostem na denní bázi afinitní zákazníky k oslovení, upozornit na mezery v poskytovaných službách, upravit styl nejvýhodnější reklamy a mnoho dalšího.

Oblast big data je typickým příkladem, kdy technologický pokrok předbíhá legislativu a technické možnosti orgánů dozorujících její dodržování. Právní rámec velkých dat a jejich analýzy prozatím legislativně regulován není. Z podstaty jejich fungování ovšem vidíme zásadní problémy zejména v ochraně získaných dat a soukromí uživatelů internetu, kteří big data svým užíváním internetu poskytují. Oblast ochrany osobních údajů a dat je naopak regulována velmi přísně, a to od roku 2018 plošně na celoevropské úrovni obecným nařízením o ochraně a zpracování osobních údajů č. 2016/679, známým jako GDPR. Big data typicky osobní údaje obsahují, pokud neprojdou algoritmem, kterým jsou anonymizována. Ke zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním a analýzou těchto velkých dat tak může dojít velmi snadno, a na takového zpracovatele poté dopadne nařízení GDPR v plném rozsahu, a to včetně sankcí.

Big data obsahují zpravidla obsahují osobní údaje a v mnoha případech není anonymizace možná, jelikož nelze přesně oddělit tzv. personal a non-personal data, tedy ta data obsahující osobní údaje, a ta data, která osobní údaje neobsahují. V případě, že by měla být striktně využita pouze non-personal data, mnoho aspektů pokročilé analýzy souborů big data by pozbylo smysl a účel, jelikož okruh non-personal dat o fyzických osobách je nařízením GDPR velmi omezen.

Pro zpracování osobních údajů a dat musí mít zpracovatel, pokud nenaplní některou zákonnou výjimku) vždy souhlas dané osoby. Uživatelé sami si často neuvědomují, jak často dávají v prostředí internetu za účelem užívaní jednotlivých aplikací souhlas s dlouhým textem vymezujícím rozsah zpracování jejich osobních údajů, a nevědomky tak dají souhlas k tomu, aby byly jejich údaje zpracovány, a mnohdy dokonce i předávány k využití třetím stranám.
 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.