• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Vlastnické právo a přístup k datům, digitální evropský trh

Vlastnické právo a přístup k datům, digitální evropský trh

Digitální (jednotný) evropský trh je jedním ze sektorů Evropského jednotného trhu, který pokrývá digitální marketing, elektronické obchodování a telekomunikace, a je jednou z hlavních priorit strategie Digitální agendy pro Evropu z roku 2015. V rámci této strategie bylo už v letech 2016 a 2017 dosaženo například zrušení poplatků za roaming a částečná digitalizace veřejné správy.

Vrcholem celé strategie se zdá být reforma, kterou ve formě nařízení schválil jak Evropský parlament, tak dne 9.11.2018 Rada, která má odstranit veškeré překážky bránící volnému toku neosobních údajů v rámci EU. Toto nařízení bude přímo použitelným předpisem ve všech státech Evropské Unie, a to šest měsíců po jeho vyhlášení.

Nařízení si klade za cíl zejména zlepšit konkurenceschopnost Evropy, podpořit ekonomiku založenou na datech a urychlit rozvoj nových technologií, jako jsou přeshraniční autonomní systémy a umělá inteligence. Členským státům bude s účinností nařízení zakázáno jakkoli národní legislativou omezovat umisťování, ukládání a zpracování neosobních údajů s ohledem na zeměpisnou oblast, pokud není takové omezení odůvodněno národní veřejnou bezpečností. Orgány členských států tak budou mít přístup i k údajům umístěným v jiné zemi, což může být nezbytné například pro účely regulační kontroly či dohledu.

Digitalizace EU je součástí dlouhodobého plánu Evropské komise. Dne 10. dubna 2018 se konal již druhý ročník tzv. Digitálního dne, na kterém byly členskými státy EU a zástupci Norska a Švýcarska podepsány 4 deklarace. Konkrétně se jedná o deklarace k umělé inteligenci, o spolupráci na Evropském partnerství v oblasti blockchainové technologie, o spolupráci v oblasti genomiky a personalizované medicíny a k pokračování projektu „Radar inovací“. Česká republika se připojila ke všem čtyřem deklaracím.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.