• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

CEE Desk

Střední a východní Evropa je lákavá pro společnosti se značným potenciálem růstu a expanze. Avšak specifičnost každé jednotlivé země vyžaduje odborné vedení a naše mezinárodní síť ECOVIS International spolu s jednotlivými nezávislými společnostmi ECOVIS poskytuje komplexní služby v tomto regionu střední a východní Evropy. Díky propojení lokálních poznatků s globálními perspektivami umožňuje ECOVIS společnostem hladce zvládat výzvy, využívat příležitosti a vytvářet budoucnost, která se na tomto dynamickém trhu vyznačuje úspěchem.
 
Vstup do regionu střední a východní Evropy slibuje značné výhody, ale je spojen s výraznými výzvami, které jsou dány odlišnými kulturami, předpisy a ekonomikami. Úspěšná orientace v tomto složitém obchodním prostředí závisí na spolupráci se správnými odborníky. Zde se ukazuje, že rozsáhlá síť ECOVIS International je strategickým přínosem, který vede společnosti k úspěchu na neustále se vyvíjejícím trhu střední a východní Evropy.
 

Síť odborníků ECOVIS: Váš strategický partner pro Váš úspěch

Nezávislé společnosti sítě ECOVIS, které jsou v tomto regionu významně zastoupeny, disponují odborníky s hlubokými znalostmi dané obchodní dynamiky, právního prostředí a kulturních specifik. Tyto místní odborné znalosti doplněné globálním rozhledem umožňují společnostem přijímat informovaná rozhodnutí v souladu s jejich expanzivními cíli. Ať už se jedná o navrhování efektivních daňových struktur, zajištění souladu s právními předpisy nebo orientaci v právní problematice, odborníci společnosti ECOVIS společně vytvářejí strategie, které vedou k udržitelnému růstu společností.
 
Kromě strategické podpory při orientaci na dynamickém trhu střední a východní Evropy navíc jednotlivé nezávislé společnosti ECOVIS podporují Vaše plány na rozšíření podnikání. Nabízíme komplexní přehled o migraci, zakládání společností a zdanění v různých zemích střední a východní Evropy, EU i mimo ni. Tento neocenitelný zdroj informací je navržen tak, aby se hladce spojil s Vašimi strategickými cíli, poskytl vám poznatky potřebné k přijímání informovaných rozhodnutí a zajistil hladkou cestu při snaze o rozšíření vašeho podnikání.
 
Základní informace o zakládání společností v Litvě, Polsku, České republice, Německu a Estonsku.

ECOVIS Poland

ECOVIS Legal Poland

ECOVIS Legal Poland nabízí komplexní právní služby jak polským, tak zahraničním společnostem působícím v Polsku. Poskytují poradenství při výběru optimální právní formy pro obchodní činnosti, současné vztahy, řízení existujících rozvojových a investičních procesů i budoucích akvizic dalších subjektů. Jejich dlouholeté zkušenosti, včetně těch získaných v mezinárodním prostředí, umožňují ECOVIS Legal Poland efektivní poradenství v různorodých oblastech práva.

ECOVIS Czech Republic

ECOVIS Corporate Finance CZ s.r.o.

ECOVIS Corporate Finance CZ s.r.o. (ECF) je společností poskytující poradenské služby v oblasti investičního bankovnictví. ECF staví na více než desetiletých zkušenostech klíčových členů týmu, kteří se účastnili mnoha významných transakcích nejenom v České republice, na Slovensku a dalších zemí střední Evropy, ale i na výrazně větších asijských trzích. ECF má rozsáhlé zkušenosti při zastupování klientů z řad velkých českých i mezinárodních firem jak na straně kupujícího tak i prodávajícího.

ECOVIS Lithuania

ECOVIS ProventusLaw

ECOVIS ProventusLaw nabízí komplexní poradenské služby pro všechny právní, daňové, auditorské a obchodní záležitosti v Litvě, Pobaltí, Evropské unii a hlavních světových obchodních centrech. Odborníci společnosti ECOVIS jsou uznávanými odborníky v různých odvětvích a jsou držiteli mezinárodních certifikací v oblastech AML/CTF, GDPR, insolvenční správy atd.