Ochrana osobních údajů – GDPR

2017 Kanzleifotoshooting

Advokátní kancelář ECOVIS ježek se dlouhodobě zaměřuje na právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, GDPR a compliance. Právní služby poskytujeme především malým a středním podnikům. Orientujeme se na správné nastavení zásad ochrany osobních údajů pro internetové obchody, věrnostní programy pro zákazníky a revizi nastavení přeshraničního předávání osobních údajů.

V naší praxi poskytujeme právní pomoc i na poli zpracování osobních údajů zaměstnanců, včetně potencionálních uchazečů o zaměstnaní.

 

V oblasti ochrany osobních údajů a GDPR dále poskytuje tyto služby:

  • komplexní právní audit veškerých dokumentů, procesů, postupů a komunikace týkajících se ochrany osobních údajů, včetně návrhů změn a doporučení – zmapování procesů nakládání s osobními údaji podle GDPR,
  • příprava nezbytné dokumentace pro dodržení zákonných požadavků a požadavků stanovených GDPR pro zpracování osobních údajů (např. zásady ochrany osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, informační memorandum o zpracování osobních údajů, smlouvy se zpracovateli osobních údajů, interní směrnice, záznamy o zpracování osobních údajů),
  • právní analýzy konkrétního způsobu zpracování osobních údajů z pohledu GDPR,
  • převody zákaznických databází,
  • implementace a zaškolení zaměstnanců,
  • dodržování právních požadavků v oblasti přeshraničního předávání osobních údajů, zejména sdílení osobních údajů zaměstnanců v rámci koncernu,
  • zastupování ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

REFERENCE:

Poskytování právních služeb české společnosti ohledně sdílení osobních údajů zaměstnanců v rámci koncernu.

Právní analýza zpracování osobních údajů pro direct mailing podle GDPR.

Příprava dokumentace pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) podle GDPR a nastavení souvisejících interních procesů, zejména ohledně používání kamerového systému se záznamem.