• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

ECOVIS International je novým členem Forum of Firms

ECOVIS International je členem Forum of Firms

 
 
 


 

ECOVIS International je novým členem Forum of Firms

 

07.01.2019
Berlín, Mnichov, 1. ledna 2019. Tisková zpráva Ecovis International v originálním znění.
 
ECOVIS International je od ledna 2019 novým členem Forum of Firms. Forum of Firms je nezávislé sdružení mezinárodních sítí firem, které provádějí nadnárodní audity. Členství představuje další závazek ECOVIS International na kvalitu auditu a otevírá nové možnosti pro partnery ECOVIS International ve více než 70 zemích.
 
Jako nový člen Forum of Firms bude ECOVIS International součástí uznávaného nezávislého sdružení mezinárodních sítí firem, které provádějí nadnárodní audity na celém světě. Spolu s ostatními sítěmi členských fór ECOVIS International je potvrzeno, že má politiky a metodiky týkající se nadnárodních auditů, které jsou:
 
- pokud je to možné, na mezinárodních auditorských standardech;
- odpovídá Mezinárodní radě pro etické standardy pro Mezinárodní etický kodex účetních pro profesionální účetní a národní etické kodexy; a
- v souladu s mezinárodními standardy pro kontrolu jakosti kromě příslušných národních norem zachovat odpovídající standardy kontroly jakosti.
 
Členové Forum of Firms také potvrzují, že v rozsahu, který není zakázán vnitrostátními předpisy, provádějí pravidelné celosvětově koordinované přezkumy interního hodnocení kvality. "Být součástí Forum of Firms je dalším dokladem našeho úsilí o kvalitu auditu," říká Carmen Vasile. Paní Vasile je auditor a certifikovaný účetní (CPA) ve společnosti ECOVIS Romania SRL a členem Mezinárodní správní rady ECOVIS.
 
K účasti na Forum of Firms ECOVIS International následovala proces členství Forum of Firms, který prokázal odhodlání členským organizacím plnit závazky týkající se podpory kvality auditu. "Pro naše partnery ECOVIS International ve více než 70 zemích členství otevírá velké možnosti," říká Armin Weber, autorizovaný účetní, daňový poradce a vedoucí mnichovského kontrolního ředitelství společnosti Ecovis.
 
Forum of Firms je dalším krokem vpřed pro ECOVIS International při prokázání jak nového závazku ke kvalitě auditu, tak i jeho cíle spojit osobní poradenství na místní úrovni s obecnými zkušenostmi mezinárodní a interdisciplinární sítě profesionálů.
 

O Forum of Firms

 
Forum of Firms je sdružením sítí mezinárodních účetních firem, které provádějí nadnárodní audity. Členové Forum of Firms se zavázali dodržovat a podporovat důsledné uplatňování vysoce kvalitních auditorských postupů na celém světě, včetně používání mezinárodních auditorských standardů a udržování vhodných standardů kontroly kvality v souladu s Mezinárodními normami kontroly kvality vydanými Mezinárodní radou pro standardy auditu a ujištění. Prostřednictvím svých organizací členové pravidelně provádějí globálně prověřené interní kontroly kvality a mají politiky a metodiky, které jsou v souladu s Mezinárodním etickým kodexem pro profesionální účetní. Výbor nadnárodních auditorů je Výkonným výborem Fóra firem a výborem Mezinárodní federace účetních. Forum of Firms; Úplný seznam členů Forum of Firms.
 

O Ecovis

 
Ecovis je přední globální poradenská firma s původem v kontinentální Evropě. Má více než 6500 lidí působících ve více než 70 zemích. Konzultační zaměření a základní kompetence spočívají v oblasti daňové konzultace, účetnictví, auditu a právního poradenství. Zvláštní silou společnosti Ecovis je kombinace osobního poradenství na místní úrovni s obecnými zkušenostmi mezinárodní a interdisciplinární sítě profesionálů. Každá kancelář společnosti Ecovis se může spoléhat na kvalifikované specialisty v kancelářích, stejně jako na specifické průmyslové nebo národní know-how všech odborníků společnosti Ecovis po celém světě. Tato diverzifikovaná odbornost poskytuje klientům účinnou podporu zejména v oblasti mezinárodních transakcí a investic - od přípravy v zemi zákazníka k podpoře v cílové zemi. Ve své poradenské činnosti se společnost Ecovis zaměřuje především na středně velké firmy. Na vnitrostátní i mezinárodní úrovni zajišťuje koncepce "one-stop-shop" všestrannou podporu v právních, daňových, manažerských a administrativních otázkách. Název Ecovis, kombinace pojmů ekonomika a vize, vyjadřuje jak mezinárodní charakter, tak jeho zaměření na budoucnost a růst. www.ecovis.com/
 

Kontakt pro novináře v Ecovis:
Gudrun Bergdolt
Telefon +49 89 5898-266
E-mail: gudrun.bergdolt@ecovis.com

Pro více informací kontaktujte na:

Ing. Miloš Fiala

ECOVIS blf s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: milos.fiala@ecovis.cz
www.ecovis.com/cz/

About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.