• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Mgr. David Strupek

David Strupek advokát

David Strupek se ve své více jak dvacetileté advokátní praxi zaměřoval především na litigaci, a to v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného i trestního, včetně projednávání mimořádných opravných prostředků před nejvyššími soudními instancemi.
 

Specializace na ochranu lidských práv a svobod, diskriminaci a rodinné právo

 
Od konce devadesátých let se etabluje v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Ještě před přijetím antidiskriminačního zákona se podílel na strategických litigacích, díky nimž se podařilo sjednotit antidiskriminační judikaturu i přes absenci hmotněprávní úpravy. Později se specializoval na oblast ochrany rodinného života, zejména v případech oddělení dítěte od rodičů a náhradní rodinné péče, ale i v případech rozvodových sporů rodičů.
 

Zastupování v soudních řízeních a trestních kauzách

 
Pravidelně zastupuje klienty před Ústavním soudem i Evropským soudem pro lidská práva. Byl členem mezinárodního týmu právníků zastupujícího stěžovatele v přelomové kauze D.H. a ostatní proti České republice týkající se diskriminace ve speciálním školství, zastupoval též stěžovatele v případech porušení práva na rodinný život (Havelka a ostatní proti České republice, T. proti České republice, M.R. a D.R. proti Ukrajině) nebo práva na obhajobu a spravedlivý trestní proces (Krasniki proti České republice, Melich a Beck proti České republice).
 
V roce 2006 obdržel cenu Právník roku v oboru rodinné právo (jako člen kolektivu Linky právní pomoci při Nadaci Naše dítě), v témže roce byl nominován i v oboru lidská práva a svobody.
 
Od roku 2013 je členem Výboru pro práva dítěte při Radě Vlády ČR pro lidská práva.
 

Odborné zkušenosti:

 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
červenec 2019 –
 
Ürge & Černohlávek, advokátní kancelář
červen 2001- červen 2019
 
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra a spol., advokátní kancelář
červenec 1994 – květen 2001
 

Publikace:

 
M. Bobek, P. Boučková, Z. Kühn (eds.): „Rovnost a diskriminace,“ C.H. Beck, 2007 (člen autorského kolektivu)
 
J. Kvasnicová, J. Šamánek a kolektiv: „Antidiskriminační zákon – Komentář,“ Wolters Kluwer, 2015 (člen autorského kolektivu)
 
Z článků:
 
„Before and After the Ostrava Case: Lessons for Anti-Discrimination Law and Litigation in the Czech Republic,“ Roma Rights Journal, 1/2008
 
„Kříže do škol nepatří. Totiž patří,“ Právo & Justice, Lidové noviny, 28.3.2011
 
„Jak může konzervativec hájit ústavy?“ Lidové noviny, září 2012
 

Profesní asociace:

 
Česká advokátní komora
 

Vzdělání:

 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 1993
 

Jazyky:

 
Čeština, Angličtina
 

Kontakt:

 
T:+420 226 236 600 | E: david.strupek@ecovislegal.cz