• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Likvidace společnosti – společnosti s ručením omezeným a akciová společnost

Jak zlikvidovat společnost. Návod na likvidaci společnosti


Likvidace společnosti. Likvidace společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

Česká advokátní kancelář ECOVIS legal poskytuje společně s týmem auditorů, účetních a daňových poradců komplexní služby nezbytné pro likvidaci společnosti a její vymazání z obchodního rejstříku. Proces likvidace vyžaduje splnění různých závazných kroků a přípravu různých formálních dokumentů, a v tomto procesu vás můžeme doprovázet. Postup likvidace obvykle trvá nejméně 4 měsíce kvůli závazným lhůtám.

Následující návod uvádí postup likvidace společnosti - společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

1. Notářský zápis - rozhodnutí akcionáře společnosti o zrušení společnosti | Jmenování likvidátora | Schválení odměny likvidátora

• Plná moc od jediného akcionáře / akcionáře (návrh vypracuje ECOVIS legal), ověřený podpis, ověřený překlad do češtiny
• Rozhodnutí jediného akcionáře o zrušení společnosti (může být provedeno na základě plné moci)

2. Registrace likvidace a likvidátora v Českém obchodním rejstříku

• Návrh na registraci likvidátora do českého obchodního rejstříku a na zahájení likvidace

• Procedurální plná moc od likvidátora pro registrační řízení (návrh vypracuje ECOVIS legal)

• Čestné prohlášení likvidátora vč. vzoru (návrh připraví ECOVIS legal)

• Notářské podpisy, ověřený překlad do češtiny (návrh vypracuje ECOVIS legal)

3. Žádost o zrušení registrace plátce DPH, silniční daně apod.

• Má být podána likvidátorem nebo účetním (účetní/ECOVIS legal)

4. Oznámení zdravotním pojišťovnám, které s.r.o. či a.s. je v likvidaci + případné zrušení registrace zaměstnanců

• Má být podána likvidátorem (účetním/ECOVIS legal)

5. Oznámení Úřadu sociálního zabezpečení, že společnost je v likvidaci + případně zrušení registrace zaměstnanců

• Má být podána likvidátorem (účetním/ECOVIS legal)

6. Příprava účetní závěrky k datu bezprostředně předcházejícímu datu zahájení likvidace

• Připraví likvidátor nebo účetní společnosti (účetní/ECOVIS legal)

7. Počáteční rozvaha ("zahajovací rozvaha") a seznam aktiv k datu zahájení likvidace

• Připraví likvidátor nebo účetní společnosti (účetní/ECOVIS legal)

8. Podání daňového přiznání k finančnímu úřadu České republiky - den předcházející dni zahájení likvidace.

• Podává likvidátor nebo účetní společnosti (účetní/ECOVIS legal)

9. Přímé oznámení všech známých věřitelů + oznámení všech věřitelů o likvidaci v Obchodním věstníku - dvakrát s intervalem 2 týdny (věřitelé mají alespoň 3 měsíce od posledního oznámení k uplatnění pohledávek)

• Přihláška do obchodního věstníku (návrh vypracuje ECOVIS legal za likvidátora na základě plné moci)

10. Vyjednávání s Úřadem České republiky (archiv) a v případě potřeby podání všech dokumentů společnosti

• Provádí likvidátor (návrh vypracuje ECOVIS legal v zastoupení likvidátora na základě plné moci)

11. Ukončení všech obchodních smluv / prodej majetku / inkaso pohledávek / zaplacení všech dluhů

• Provádí likvidátor (návrh vypracuje ECOVIS legal v zastoupení likvidátora na základě plné moci)

12. Zpráva o likvidaci a návrh na rozdělení likvidačního zbytku

• Připraví likvidátor (návrh připraví ECOVIS legal v zastoupení likvidátora na základě plné moci)

13. Zpracování účetní závěrky ke dni sestavení zprávy o likvidaci a počáteční rozvahy k datu následujícího po dni přípravy zprávy o likvidaci

• Připraví likvidátor nebo účetní společnosti (účetní/ECOVIS legal)

14. Schválení zprávy o likvidaci akcionáři a rozdělení likvidačního zůstatku

• Plná moc od jediného akcionáře české společnosti (již k dispozici, viz výše) - notářský podpis, ověřený překlad do češtiny

• Výpis akcionářů z obchodního rejstříku - ověřený překlad do češtiny

15. Rozdělení likvidačního zbytku. Daň z příjmu právnické osoby musí být případně posouzena; Příprava seznamu akcionářů, kteří dostali zbytek likvidace

• Připraví likvidátor nebo účetní společnosti (účetní)

16. Podání daňového přiznání za dobu likvidace, zaplacení daně

• Připraví likvidátor nebo účetní společnosti (účetní/ECOVIS legal)

17. Žádost o schválení finančního úřadu s výmazem české společnosti z obchodního rejstříku

• Připraví likvidátor nebo účetní společnosti (účetní/ECOVIS legal)

18. Žádost o vymazání české společnosti z obchodního rejstříku

• Žádost pro odstranění s.r.o./a.s. z obchodního rejstříku

• Procedurální plná moc od likvidátora pro pokračování

• Potvrzení vydané finančním úřadem (viz bod 17)

• Potvrzení, že oznámení věřitelům byla řádně zveřejněna (viz bod 9)

• Usnesení akcionáře o schválení rozdělení likvidačního zbytku

• Zpráva o likvidaci (viz bod 12)

• Počáteční rozvaha sestavená likvidátorem nebo účetním společnosti k datu zahájení likvidace

• Účetní závěrka (k datu podání návrhu na rozdělení likvidačního zbytku)
(návrh výmazu společnosti z obchodního rejstříku připraví ECOVIS legal)

ECOVIS Ježek je česká advokátní kancelář, která mimo jiné poskytuje právní služby v souvislosti s likvidací společností

Eliška Čáslavská má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb obchodním společnostem i při jejich likvidaci.

Pokud potřebujete kvalitní právní poradenství a zajistit řádnou likvidaci společnosti, můžete nás kdykoli kontaktovat.

t: +420 226 236 600 | e: eliska.caslavska@ecovislegal.cz

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.