• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

RoboLaw a robotické právo

RoboLaw – reakce Evropské Unie na technologický pokrok v robotizaci

Dne 12. 1. 2017 byl Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu schválen návrh upravující doporučení občanskoprávních pravidel pro robotiku, a je dodnes aktuální jakožto důrazné doporučení Evropské komisi pro přípravu vlastního legislativního návrhu ohledně robotů a umělé inteligence. Vzhledem k tomu, že Evropská komise dosud žádný legislativní návrh nepředložila, členské státy se budou muset prozatím spokojit s již existující právní úpravou poskytující řešení aktuálních případů skrze výše vyjmenované instituty objektivní odpovědnosti.

Studie vyžádanou Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu a pověřená, řízená a publikovaná Tematickou sekcí Občanská práva a ústavní záležitosti z roku 2016 lze nalézt zde European Civil Law Rules in Robotics.

Návrh je ale přesto důležitým mezníkem ve vývoji unijní legislativy. Nejen že definuje pojmy jako „umělá inteligence“ či „robot“ a přichází s konceptem tzv. „registru robotů“, ale také v dlouhodobém výhledu počítá s vytvořením výše zmíněné elektronické osoby, která by existovala vedle osoby fyzické a právnické proto, aby alespoň ti nejsložitější autonomní roboti měli status osoby odpovědné za náhradu způsobené škody, přičemž elektronická osoba by mohla být používána i v případech, kdy roboti činí autonomní rozhodnutí nebo jiným způsobem samostatně interagují s třetími stranami. I přes obecné společenské nepřijetí tohoto konceptu lze uznat, že s rychlostí vývoje autonomních robotů může být toto východisko jednoho dne jediným představitelným.

Výbor pro právní záležitosti rovněž navrhuje definovat kyberfyzické systémy, autonomní systémy, chytré autonomní roboty a jejich subkategorie za pomoci následujících charakteristik tzv. „chytrého robota“, který je (i) nadán autonomií získanou skrze senzory a/nebo výměnou dat s okolním prostředím, (ii) je schopen samoučení ze zkušeností a interakcí (fakultativní kritérium), (iii) je schopen přinejmenším částečné fyzické podpory, (iv) umí se přizpůsobit svým chováním a jednáním prostředí, ale který zároveň naplňuje podmínku absence života v biologickém slova smyslu.

Výše nastíněný návrh byl schválen i přes výhrady, které kritizovaly především výraz „chytrý robot“. Hlavní výhrady vyplývají z tvrzeného rezervovaného „západního“ přístupu a strachu z inteligentních strojů, zakořeněného v evropském kulturním prostředí v kontradikci s přístupem obvyklým na Dálném východě.
 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.