Zakládání společností, živnosti a podnikání

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje privátním klientům poradenství v oblasti korporátního práva, a to jak v České republice tak i v zahraničí. Poradenství zahrnuje širokou škálu služeb, od jednoduchých a rutinních úkonů (zakládání společností, běžná korporátní agenda) až po složité a komplexní projekty s mezinárodním prvkem a daňovými aspekty při zachování maximální časové a finanční efektivity.

Pro fyzické osoby zejména poskytujeme následující poradenství:

  • zakládání nových obchodních společností,
  • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění,
  • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností,
  • zvyšování a snižování základního kapitálu,
  • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností
    problematiku společných podniků (joint ventures),
  • akciové a opční programy,
  • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu