• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Expat Corner

slide-7

Poskytujeme široký rámec služeb pro privátní klientelu a expaty, včetně nákupu, pronájmu a prodeje nemovitosti, řešení všech typů sporů, pracovních smluv a daňového plánování. Pro expaty nabízíme také získání pracovního povolení a dalších povolení dle českého imigračního práva. Díky dvaceti rokům zkušeností s českým trhem jsme schopni nabídnout expatům kvalitní a praktické poradenství. Poskytujeme široký rámec služeb pro privátní klientelu a expaty, včetně nákupu, pronájmu a prodeje nemovitosti, řešení všech typů sporů, pracovních smluv a daňového plánování. Pro expaty nabízíme také získání pracovního povolení a dalších povolení dle českého imigračního práva. Díky dvaceti rokům zkušeností s českým trhem jsme schopni nabídnout expatům kvalitní a praktické poradenství.

Nemovitosti

Nákup, nájem a prodej nemovitostí v České republice (byty, domy, komerční nemovitosti)
Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v poskytování právních služeb mimo jiné:

při prodeji luxusních apartmánů;
při prodeji vil a rodinných domů v Praze i mimo ni, včetně refinancování hypoték;
v rámci právních prověrek (due diligence) nabývacích titulů, které kupujícímu zajistí, že prodávající nemovitost řádně nabyl a že nemovitost není zatížena zástavním právem, věcným břemenem či jiným právem třetích stran (dle českého právního řádu zápis v katastru nemovitostí není rozhodnou skutečností dokazující vlastnické právo).

Poradenství ohledně stavebních povolení a územních rozhodnutí

Poradenství v oblasti nájemních smluv v České republice (pro osobní i podnikatelské účely)

Daňové služby při převodu českých nemovitostí (daň z převodu nemovitosti, DPH, daň z příjmu)

Osobní záležitosti

Předmanželské smlouvy (včetně dohod pro expaty)

Rozvodové vypořádání a spory (včetně všech mezinárodních aspektů i záležitostí plynoucích z Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí)

Svěření dětí do péče

Rozdělení majetku mezi manželi za trvání manželství

Mezinárodní rodinné záležitosti

Ochrana osobnosti

Dědictví s mezinárodními aspekty

Imigrační otázky podle českého a evropského práva

Podnikatelská imigrace do České republiky
Získávání podnikatelských víz a pracovních povolení (modré a zaměstnanecké karty)
Vyřizování povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
Nostrifikace diplomů
Vyřizování českého občanství
Dotaz na schengenské záznamy
Specialisté na odvolání při odmítnutí víza
Specialisté na řešení deportací a vydávání do zahraničí
Žaloby v azylových věcech

Zakládání společností

Získávání živností
Zakládání společnosti podle českého práva pro cizince
Pomoc při zahájení nového podnikání v České republice (daňové a účetní služby)
Obecné daňové poradenství (jednotlivci, firmy)

Soudní spory

Zastupování klientů v soudních sporech
Zastupování klientů v pracovněprávních sporech
Zastupování klientů ve sporech zdravotnického práva
Zastupování klientů v dluhových soudních sporech
Vymáhání dluhů pro klienty a exekuce