• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Pracovněprávní poradenství

_JBM6416_bearbeitet - Copy

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje fyzickým osobám -  zaměstnancům včetně zaměstnanců na manažerských pozicích komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

Obecné pracovní právo

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • ukončování pracovních poměrů, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění  a propouštění zaměstnanců,
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery,
 • posouzení pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • kompletní oblast odměňování zaměstnanců,
 • posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců,
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích a uplatňování náhrady škody vůči zaměstnavateli,
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi