Pracovněprávní poradenství

_JBM6416_bearbeitet - Copy

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje fyzickým osobám -  zaměstnancům včetně zaměstnanců na manažerských pozicích komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

Obecné pracovní právo

  • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • ukončování pracovních poměrů, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění  a propouštění zaměstnanců,
  • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery,
  • posouzení pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele,
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • kompletní oblast odměňování zaměstnanců,
  • posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců,
  • odpovědnost v pracovněprávních vztazích a uplatňování náhrady škody vůči zaměstnavateli,
  • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi