• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Antivirus jako COVID-19 Kurzarbeit v České republice prodloužen do 31.8.2020, nově i v režimu C

COVID-19 Kurzarbeit v České republice. Český program Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa 

Antivirus program jako Kurzarbeit v České republice prodloužen do 31.8.2020

 
Vláda ČR schválila dne 19.3.2020 návrh ministryně práce a sociálních věcí (MSPV), který měl pomoci českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.
 
Dne 8.6.2020 schválila vláda návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na prodloužení Antivirus programu až do konce srpna 2020, tj. do 31.8.2020, a to jak v režimu A, tak v režimu B. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (např. veletrhy, kulturní festivaly apod.). Vláda rovněž schválila návrh zákona, kterým by mělo být spuštěno poskytování podpory zaměstnavatelům v režimu C, tj. odpuštění odvodů za sociální zabezpečení zaměstnanců. Konkrétní informace a podmínky režimu C dle aktuálně projednávaného návrhu zákona naleznete níže v našem článku.
 

Podmínky původní verze Antivirus programu ze dne 19.3. ve znění doplnění ze dne 23.3.2020

 

Jakému zaměstnavateli měl být příspěvek poskytován?

 
Příspěvek bude poskytován zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Příspěvek bude poskytován na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz).
 

Kdo měl příspěvek poskytovat?

 
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
 

Původní režimy opatření programu Antivirus

 
Bezprostředně mělo dojít k aktivaci následujících opatření A až C, které se dne 23.3.2020 rozšířily o Režim D a E:
 
Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
 
Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
 
Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 
Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 
Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 

Nová verze Antivirusu k 30.3.2020

 
Dne 30.3.2020 byl místo aktivace výše uvedených programů po kritice ze strany celé řady zaměstnavatelů zveřejněn upravený návrh, který byl měl být projednán dne 31.3.2020 na Vládě ČR a schválen jako Usnesení Vlády ČR ze dne 31.3.2020 č. 353 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293.
 
Dne 1.4.2020 byl na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněn Manuál pro zaměstnavatele - Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“. Tento manuál byl následně aktualizovaný a verzi 2 si jej lze stáhnout zde Manuál pro zaměstnavatele - Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ Verze 2.
 

 

Nový Antivirus program jako Kurzarbeit v České republice ve znění ze dne 31.3.2020

 
Detailní informace o programu Antivirus, včetně způsobu podání žádosti a elektronického formuláře, je od 6.4.2020 k dispozici na nových webových stránkách MPSV Antivirus MPSV - Jste tu poprvé? Požádejte o příspěvek na náhrady mezd a následně Máte již podepsanou dohodu? Předložte měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd. Řízení tedy probíhá ve dvou etapách, tj. nejdříve musí dojít k uzavření dohody a teprve následně je možné žádat o vyplacení příspěvku.
 

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

 
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 
• Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 
• Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 
• Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 
• Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
 

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

 
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
 

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

 
Výše kompenzací zaměstnavatelům bude odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a bude záviset na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:
 
Režim A - druh překážky:
 
• v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 
• v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 
Režim B - druh překážky:
 
• Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 
• Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 
• Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 

Výše příspěvku v režimu A

 
Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.
 

Výše příspěvku v režimu B

 
Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

 
Antivirus má být zahájen od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. MPSV předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.
 

Jak podat žádost?

 
Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.
 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

 
Realizace podpory má být nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu tohoto týdne.
 

Nový program Antivirus ve znění ze dne 8.6.2020 už i v režimu C

 
Dne 8.6.2020 schválila vláda České republiky rovněž návrh tzv. režimu C, se kterým sice počítal už původní návrh Antivirus programu z března 2020, který ale nakonec spuštěn nebyl, a v rámci Antivirus programu je od března poskytována podpora zaměstnavatelům zatím pouze v režimech A a B.
 
Režim C má formu zákona předloženého Poslanecké sněmovně pod sněmovním tiskem č. 875/0: Vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 projednávaného nyní ve zkráceném legislativním procesu Parlamentem České republiky. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou 29. 5. 2020, a následně postoupen Senátu, který dne 10.6.2020 vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Tento pozměněný senátní návrh zákona prozatím nebyl zařazen na pořad jednání Poslanecké sněmovny, ale lze předpokládat jeho projednání ve zkráceném režimu.
 
Režim C v podobě projednávaného návrhu zákona předpokládá odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro zaměstnavatele zaměstnávající do 50 zaměstnanců, a odpouští tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí tito zaměstnavatelé za své zaměstnance. Odpuštění plateb odvodů na sociální zabezpečení předpokládá návrh zákona za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Příspěvek by měl být poskytnut formou snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Návrh stanoví limit pro vyměřovací základ na jednoho zaměstnance, konkrétně 1,5násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tj. s průměrnou mzdou ve výši 34.835,- Kč je limit mzda ve výši 52.252,- Kč). Pokud vyměřovací základ zaměstnance přesáhne tento limit, pojistné se odpustí pouze z části mzdy, která se vejde do limitu 52 253 Kč.
 

Podmínky pro účast v programu Antivirus v režimu C

 
Nárok na prominutí plateb odvodů za sociální pojištění pro své zaměstnance by měli mít všichni zaměstnavatelé, kteří alespoň v jednom měsíci (červen, červenec, srpen) splňují následující podmínky:
 
1. Zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, přičemž počet zaměstnanců se zjišťuje vždy k poslednímu dni v daném měsíci; tj. ke konci června, července a srpna;
 
2. Zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců, a zároveň udrží alespoň 90 % objemu mezd ve srovnání s březnem 2020; tj. v každém měsíci zvlášť se bude posuzovat, zda počet zaměstnanců a objem mezd za měsíc, za který se uplatňuje sleva, není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020;
 
3. Zaplatí včas pojistné za zaměstnance, a nebude čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.
 

Kurzarbeit a Kurzarbeitgeld v Německu a Rakousku

 
Pokud Vás zajímá, jak aktuálně funguje Kurzarbeit v zemi původu, tj. Německu, kde jeho historie sahá až do roku 1910, můžete si přečíst aktuální shrnutí na stránkách německých kolegů Kurzarbeitergeld: Was müssen Arbeitgeber wissen? a Corona-Hilfen für Arbeitgeber: Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und mehr. Upravený COVID-19 Kurzarbeit byl také zaveden v Rakousku a bližší podmínky popisují rakouští kolegové v článku Hilfspaket für Österreich.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.