• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Mgr. Jan Svátek

Mgr. Jan Svátek
 
Jan Svátek se pohybuje v právní praxi již od začátku svých studií, když na studentských pozicích sbíral zkušenosti nejprve na pražském exekutorském úřadě a posléze v advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři. Studium na Univerzitě Karlově ukončil v roce 2021. Zaměřuje se především na občanské a obchodní právo, právo závazkové, nemovitostní a insolvenční a v poslední době též na korporátní a akviziční agendu. Nyní působí v kanceláři ECOVIS ježek na pozici advokátního koncipienta, kde poskytuje všestrannou právní pomoc klientům pod dohledem advokátů kanceláře.
 
Kromě koncipientské praxe nyní studuje též postgraduální studijní program Alternativní řešení sporů, se zaměřením na mediaci a rozhodčí řízení na vysoké škole CEVRO Institut. Ve svém volném čase se rád věnuje poslechu hudby nebo sledování anglického fotbalu.
 

 

Odborné zkušenosti

 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
duben 2022 -
 
Čalfa, Bartošík a partneři, advokátní kancelář
srpen 2017 – prosinec 2021
 
Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor
únor 2016 – červenec 2017
 

Profesní asociace

 
Česká advokátní komora (advokátní koncipient)
 

Vzdělání

 
LL.M., CEVRO Institut, Praha, květen 2022 – nyní (obor Alternativní řešení sporů)
 
Mgr., Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2021
 

Jazyky

 
čeština, angličtina
 

Kontakt

 
T: +420 226 236 600 | E: jan.svatek@ecovislegal.cz