Imigrace

_JBM6681 - Copy

Advokátní kancelář ECOVIS ježek svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti českého imigračního práva, zejména v níže uvedených oblastech:

  • 6měsíční víza za účelem podnikání
  • prodlužování 6měsíčních víz
  • povolení k dlouhodobému pobytu
  • povolení k trvalému pobytu
  • potvrzení o přechodném pobytu pro občany EU - kompletní registrace
  • potvrzení o přechodném pobytu rodinných příslušníků občanů EU/ČR ze třetích zemí
  • zaměstnanecké karty
  • modré karty
  • vyřizování českého občanství
  • imigrace do České republiky za účelem podnikání
  • dotaz na schengenské záznamy
  • specialisté na odvolání při odmítnutí víza
  • specialisté na řešení deportací a vydání do zahraničí
  • vyřizování povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
  • žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí azylu