• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Digitalizace a průmysl 4.0

_JBM8608 - Copy

PRÁVNÍ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE A DIGITÁLNÍ JEDNOTNÝ TRH EU

Digitalizace 4.0 a Průmysl 4.0 budou tvořit zásadní právní témata českého práva. S příchodem čtvrté průmyslové revoluce se poprvé ocitáme v době, kdy se právní regulace autonomně se rozhodujících strojů stává reálnou potřebou ve všech vyspělých zemích světa včetně České republiky. Není vyloučeno, že se jednou dostaneme do situace, kdy nezbude nic jiného, než vytvořit zcela nový subjekt práv – roboty. Tato úprava je zatím pro společnost nepředstavitelná, a z hlediska odpovědnosti robotů a jiných autonomně se rozhodujících strojů se tedy vždy dostaneme k určité fyzické, či právnické osobě.

Samotný fakt, že legislativa v různých zemích, včetně práva Evropské unie (EU) a českého práva, začíná cítit potřebu reflektovat zvyšující se míru digitalizace, nové technologie a samostatně se rozhodující, inteligentní stroje, je dostatečnou ukázkou toho, že tyto nové technologie již pronikly i do každodenního života běžných lidí. Níže přinášíme přehled základních témat, která se teprve pomalu dostávají do optiky zákonodárců a diskuzí v odborných kruzích, ačkoli technologický pokrok na legislativní rámec rozhodně nečeká. České právo přitom již nyní zná odpovědi na nejrůznější problematické otázky týkající se robotických strojů, autonomních robotů, umělé inteligence (Artificial Intelligence - AI), big data a obecných i specifických otázek týkajících se odpovědnosti za vzniklé škody. Tyto odpovědi a právní posouzení dle platného práva nemusí být samozřejmě zcela uspokojující ve světle nových světových trendů a technologického pokroku, ale do doby přijetí nové právní úpravy reagující na technologický vývoj, je nutné se jimi řídit.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

ECOVIS ježek, česká advokátní kancelář poskytuje kompletní právní poradenství českým obchodním korporacím a zahraničním investorům

Mojmír Ježek a ostatní členové ECOVIS týmu v České republice mají zkušenosti s poskytováním profesionálních a kvalitních právních a souvisejících služeb v rámci Průmyslu 4.0. Prostřednictvím sítě ECOVIS zajistíme kvalitní poradenství kdekoli na světě.

Můžete nás kdykoli kontaktovat!

t: +420 226 236 600 | e: mojmir.jezek@ecovislegal.cz

 
Na našich stránkách si klademe za cíl pokrýt problematiku digitalizace, nových technologií a právních aspektů souvisejících s přicházející čtvrtou průmyslovou revolucí v České republice. Advokátní kancelář ECOVIS ježek společně s dalšími kancelářemi ze sítě ECOVIS je schopna poskytnout právní poradenství v této právní oblasti nejen v České republice, ale komplexně i v rámci řešení přeshraničních právních otázek, které v rámci mobility na jednotném trhu Evropské unie mohou nastat. Ačkoli se legislativa snaží držet krok s technologickým vývojem, ve většině případů nemá šanci reagovat dostatečně rychle. Domníváme se, že úprava oblasti digitalizace a autonomizace je nutná na úrovni celoevropské, aby nedošlo k vytvoření dalších problémů v souvislosti s kolizemi v národních legislativách při přeshraničních vztazích. Spolupráce v rámci sítě ECOVIS nám umožňuje čerpat ze zkušeností a znalostí jiných členských států, které jsou v této oblasti podstatně dál, než Česká republika. Evropská unie se snaží jednat, bohužel legislativní proces na úrovni EU může být mnohdy zdlouhavější než ten na úrovni jednotlivých členských států včetně České republiky.
 

ROBOTICKÉ STROJE, ROBOTI A AUTONOMNÍ ROBOTI – PRÁVNÍ ASPEKTY ČESKÉHO PRÁVA

 

Odpovědnost za autonomně se rozhodující stroje v České republice

Odpovědnost za robota – míra autonomie robota

RoboLaw – reakce Evropské Unie na technologický pokrok v robotizaci

Odpovědnost programátorů a vlastníka robota

Odpovědnost uživatele robota - umělé inteligence u automobilů a v průmyslu

 

GDPR, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, BIG DATA A AUTONOMNÍ ROZHODOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

Automatizované rozhodování a profilování ve světle GDPR a ochrany osobních údajů (personal data X non-personal data)

Big data a pokročilá analytika datových souborů

Cloudová úložiště a jejich právní úprava

Vlastnické právo a přístup k datům, digitální evropský trh

Elektronicky či digitálně podepsaná pracovní dokumentace

 
 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.