• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

IT & digital business, technické poradenství

2017 Kanzleifotoshooting

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví, IT poradenství, start up, umělé inteligence a specializuje se zejména na následující oblasti:

 • smlouvy o zhotovení, implementaci a distribuci softwaru, smlouvy o servisu a údržbě softwaru, smlouvy o garantované úrovni služeb (SLA), smlouvy o migraci dat, tzv. software as a service smlouvy (SaaS), licenční smlouvy a licenční podmínky, smlouvy o mlčenlivosti,
 • pracovní a jiné smlouvy s programátory a dalšími IT specialisty, včetně tzv. independent contractor agreements,
 • IT outsourcing,
 • interní směrnice v oblasti užívání softwaru a hardwaru zaměstnanci,
 • převody a nájmy domén, doménové spory, ochrana před cybersquattingem,
  obchodní podmínky pro internetové obchody, obchodní podmínky pro provozovatele služeb poskytovaných prostřednictvím internetu,
 • smlouvy ohledně zhotovení a implementace eshopu na klíč,
 • posouzení problematiky spojené s oblastí e-commerce,
 • zastupování ve sporech ohledně uplatnění vad softwaru u zhotovitele,
 • ochranné známky, průmyslové vzory a další práva k nehmotným statkům,
 • ochrana obchodních označení a know-how.

V oblasti registrace ochranných známek a dalších průmyslových práv poskytujeme právní poradenství jak v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), tak před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Mezi naši specializaci dále patří právo nekalé soutěže, včetně jeho využití při ochraně před nekalosoutěžním jednáním konkurentů našich klientů.

Advokátní kancelář ECOVIS ježek spolupracuje s týmem zkušených technických poradců, kteří  poskytují kompletní servis při přípravě, plánování, projektování, výstavbě a provozu stavebních investičních záměrů. V rámci této spolupráce lze zajistit svým klientům zejména následující služby:

 • Projektový management
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)
 • Technický dozor investora
 • Koordinace BOZP na staveništi
 • Správa a údržba objektů
 • Due Diligence