• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Zastupování v soudních a správních řízeních, vymáhání pohledávek

_JBM9025-Bearbeitet - Copy

Poskytujeme právní poradenství privátním klientům při uplatňování jejich práv v soudních a správních řízeních.  Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního a civilního práva od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování před soudními, správními a rozhodčími orgány. Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce. Právníci kanceláře ECOVIS ježek se zúčastnili, kromě zastupování v občanskoprávních a obchodních sporech, také řady řízení před regulatorními orgány v oblastech hospodářské soutěže, České obchodní inspekce, SZPI a dalších.

 

Naše praxe:

 • zastupování klientů ve všech obchodních soudních sporech (včetně vymáhání pohledávek, odpovědnosti za škodu, atd.),
 • zastupování klientů v nájemních sporech (za nájemce i pronajímatele)
  obchodní arbitráže před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky,
 • spory o ochranných známkách,
 • vymáhání pohledávek,
 • vymáhání cizích rozsudků,
 • správní řízení (stavebnictví, imigrace, životní prostředí),
 • pracovněprávní spory,
 • daňové spory,
 • pojišťovací spory.