Právní podpora českého exportu

_JBM0315 - Copy

ECOVIS ježek, advokátní kancelář poskytuje také poradenství českým firmám, které uzavírají dodavatelské smlouvy se zahraničními subjekty. Jedná se zejména o následující typy smluv:

  • smlouvy o dodávkách investičních celků do zahraničí (projekty na klíč)
  • zpracování exportního financování
  • smlouvy o dodávkách zboží těžkého i lehkého průmyslu (nákladní automobily, železářské výrobky, potravinářské výrobky)
    mezinárodní transportní (přepravní smlouvy)
  • registrace ochranných známek v zahraničí
  • ochrana IP práv, licence
  • přeshraniční arbitráže
  • vymáhání pohledávek v zahraničí

Právní služby poskytuje právní kancelář ECOVIS ježek českým podnikům a exportérům s pomocí předních spolupracujících právních kanceláří, zejména z Velké Británie, Německa, Ruska, Turecka, Indie a Číny.