• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Cestovní náhrady v roce 2023

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2023

 
 


 
Dne 19.12.2022 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena také Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2023

 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce se zvýšila v roce 2023 oproti roku 2022 a činí nejméně u
 
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,
 
b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.
 

Stravné v roce 2023

 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší v roce 2023 zaměstnanci vyšší stravné oproti roku 2022, a to podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 
a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 
b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 
c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší v roce 2023 zaměstnanci vyšší stravné oproti roku 2022, a to podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 
a) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 
b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 
c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

Průměrná cena pohonných hmot v roce 2023

 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty (a nově i elektrické energie) v roce 2023 podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce je vyšší oproti roku 2022 a činí
 
a) 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 
b) 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 
c) 44,10 Kč u motorové nafty,
 
d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 
Tým ECOVIS Česká republika
 

Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.