• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Výpisy z evidence skutečných majitelů v jednotlivých zemích EU

Jak získat výpisy z evidence skutečných majitelů v jednotlivých zemích EU

 
 


 
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. 4. ALM směrnice) jsou státy Evropské unie povinny zřídit evidenci o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Českou evidencí skutečných majitelů jsme se zabývali již v našem článku o novém zákonu o evidenci skutečných majitelů v roce 2021.
 

Odkazy na evidence skutečných majitelů v jednotlivých zemích EU:

 
Belgie: UBO-Register (Registr skutečných majitelů)
 
Bulharsko: Търговски регистър (Obchodní rejstřík)
 
Česká republika: Evidence skutečných majitelů
 
Dánsko: Centrale Virksomhedsregister (Centrální obchodní registr)
 
Estonsko: E-äriregister (E-obchodní rejstřík)
 
Finsko: veřejnosti nepřístupný
 
Francie: Registre des bénéficiaires effectifs (Rejstřík skutečných majitelů)
 
Chorvatsko: Registar stvarnih vlasnika
 
Irsko: Central Register of Beneficial Ownership (Centrální registr skutečného vlastnictví)
 
Island: X
 
Kypr: evidence bude veřejnosti zpřístupněna v roce 2022
 
Itálie: Registro imprese (Obchodní rejstřík)
 
Lichtenštejnsko: veřejnosti nepřístupný
 
Litva: Uzņēmumu reģistrs (Obchodní rejstřík)
 
Lotyšsko: Juridinių asmenų registras (Registr právnickách osob)
 
Lucembursko: Registre des bénéficiaires effectifs (Rejstřík skutečných majitelů)
 
Maďarsko:
 
Malta: X
 
Německo: Transparenzregister (Registr transparentnosti)
 
Nizozemsko: UBO-register (Registr skutečných majitelů)
 
Polsko: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (Centrální registr skutečných příjemců)
 
Portugalsko: Registo Central do Beneficiário Efetivo (Centrální registr skutečného příjemce)
 
Rakousko: Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Registr skutečných majitelů)
 
Rumunsko: Registrului Comerțului (Obchodní rejstřík)
 
Řecko: Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registr skutečných příjemců)
 
Slovensko: Obchodný register
 
Slovinsko: Register dejanskih lastnikov (Registr skutečných vlastníků)
 
Španělsko: Registro Mercantil Centra (Centrální obchodní registr)
 
Švédsko: Verklig huvudman register (Registr skutečného vedení)
 
 
V případě zájmu jsme schopni zprostředkovat výpisy z výše uvedených evidencí skutečných majitelů.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.