Právo obchodních společností

_JBM7882 - Copy

Právo obchodních společností

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje poradenství v oblasti práva obchodních korporací domácí i zahraniční klientele. Tým našich právníků je schopen efektivně obsluhovat menší a začínající společnosti stejně jako velké nadnárodní koncerny. Poradenství zahrnuje širokou škálu služeb, od jednoduchých a rutinních úkonů (zakládání společností, běžná korporátní agenda) až po složité a komplexní projekty s mezinárodním prvkem a daňovými aspekty při zachování maximální časové a finační efektivity.

Mezi poradenství, které advokátní kancelář ECOVIS ježek v této oblasti typicky poskytuje, patří zejména:

  • zakládání nových obchodních společností
  • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění
  • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností
  • zakládání a řešení problematiky společných podniků (joint ventures)
  • akciové a opční programy
  • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu