• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Právo obchodních společností

_JBM7882 - Copy

Právo obchodních společností

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje poradenství v oblasti práva obchodních korporací domácí i zahraniční klientele. Tým našich právníků je schopen efektivně obsluhovat menší a začínající společnosti stejně jako velké nadnárodní koncerny. Poradenství zahrnuje širokou škálu služeb, od jednoduchých a rutinních úkonů (zakládání společností, běžná korporátní agenda) až po složité a komplexní projekty s mezinárodním prvkem a daňovými aspekty při zachování maximální časové a finační efektivity.

Mezi poradenství, které advokátní kancelář ECOVIS ježek v této oblasti typicky poskytuje, patří zejména:

 • zakládání nových obchodních společností
 • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností
 • zakládání a řešení problematiky společných podniků (joint ventures)
 • akciové a opční programy
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu