• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Náš tým

Advokáti

_MG_6448 (4)

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

Mojmír Ježek působil přes 10 letech v prestižních zahraničních kancelářích působících v Praze, německé Noerr a americké White&Case a následně přes 8 let jako zakládající společník advokátní kanceláře rutland ježek. Kromě angličtiny je jako absolvent rakouského dvojjazyčného gymnázia ve Znojmě bilingvní v němčině, a proto patří mezi jeho klienty celá řada firem z německy mluvících zemí. Mojmír dále poskytuje poradenství celé řadě českých firem a privátním klientům zejména v oblasti transakčního poradenství, korporátního práva, finacování, sporné agendy atd. ....

_MG_6491 (4)

Mgr. Eliška Čáslavská

Eliška Čáslavská je specialistkou na obchodní a občanské právo, zaměřuje se zejména na právo obchodních korporací, pracovní právo, právo nemovitostí a spornou agendu. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Universität Passau nastoupila Eliška jako advokátní koncipientka do rutland ježek, se kterou úzce spolupracovala i jako advokátka po složení advokátní zkoušky v roce 2015. Eliška poskytovala poradenství mezinárodním korporacím i privátní klientele nejen v rámci národních a přeshraničních přeměn, ale i v pracovněprávních sporech a jiné sporné agendě.

_MG_7849 male pro web

Mgr. Jaroslav Hotař

Jaroslav Hotař má zkušenosti jak z advokacie tak i z poskytování právního poradenství v rámci velkých korporací jako in house counsel. Jaroslav působil několik let v pražské pobočce německé advokátní kanceláře Gleiss Lutz, dále jako vedoucí právního oddělení ve společnosti AHOLD Czech Republic a PASSERINVEST GROUP a má zkušenosti z poskytování poradenství v ACCENTURE. Jaroslav je také soudním tlumočníkem z anglického jazyka a v právní praxi se specializuje zejména na nemovitostní právo, korporátní právo a neziskový sektor...

David Strupek advokát

Mgr. David Strupek

David Strupek se ve své více jak dvacetileté advokátní praxi zaměřoval především na sporné řízení, a to v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného i trestního, včetně projednávání mimořádných opravných prostředků před nejvyššími soudními instancemi. Disponuje značnými zkušenostmi z ochrany lidských práv a svobod a prosazování práv dle antidiskriminačního zákona a podílel se na utváření české antidiskriminační judikatury i přes absenci hmotněprávní úpravy. Specializuje se dále mimo jiné na oblast ochrany rodinného života, zejména v případech oddělení dítěte od rodičů a náhradní rodinné péče, ale i v případech rozvodových sporů rodičů a zastupování v soudních řízeních a trestních kauzách. ...

Petr Běhan advokát

Mgr. Petr Běhan, Ph.D.

Petr Běhan se specializuje na problematiku hospodářské soutěže, veřejných zakázek, evropského práva a poradenství pro české i zahraniční podnikatele nejen v obchodní a občanskoprávní oblasti, ale i při zastupování v soudních a rozhodčích řízení. Petr Běhan kromě výkonu advokacie působí jako rozhodce a poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže a veřejných zakázek a jako člen rozkladových komisí ÚOHS. Petr Běhan poskytuje zejména právní poradenství v oblasti soutěžního práva, spojování soutěžitelů – posouzení spojení, schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zastupuje klienty před ÚOHS, řeší spory souvisejících se zneužíváním dominantního postavení a posuzuje smlouvy a smluvní ujednání z hlediska zakázaných ujednání kartelového práva ať již vertikálních či horizontálních smluvních vztahů. ....

Mgr. Azra Drozdek

Mgr. Azra Drozdek

Azra Drozdek je advokátkou specializující se na občanské, pracovní a správní právo, se zaměřením zejména na právo cizinecké, a dále také na řízení ve věcech státního občanství. Svou praxi zahájila po studiích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Universitat de Barcelona v roce 2011, kdy nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře rutland ježek. Od složení advokátních zkoušek působí jako samostatná advokátka a od roku 2020 externě spolupracuje s advokátní kanceláří Ecovis ježek. Azra má bohaté zkušenosti se zastupováním individuálních i obchodních klientů v řízeních v České republice, a to před správními orgány i soudy.

Advokátní koncipienti

Mgr. Jan Svátek

Mgr. Jan Svátek

Jan Svátek se pohybuje v právní praxi již od začátku svých studií, když na studentských pozicích sbíral zkušenosti nejprve na pražském exekutorském úřadě a posléze v advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři. Studium na Univerzitě Karlově univerzitě ukončil v roce 2021. Zaměřuje se především na občanské a obchodní právo, právo závazkové, nemovitostní a insolvenční a v poslední době též na korporátní a akviziční agendu. Nyní působí v kanceláři ECOVIS ježek na pozici advokátního koncipienta, kde poskytuje všestrannou právní pomoc klientům pod dohledem advokátů kanceláře....

Office support

_MG_6526 (4)

Mgr. Karolína Ederová

Karolína Ederová je office managerkou a má rozsáhlé zkušenosti se zajištěním chodu advokátní kanceláře z dřívejšího působení v advokátní kanceláři rutland ježek...