Bankovnictví, financování a kapitálové trhy

2017 Kanzleifotoshooting

Právníci advokátní kanceláře ECOVIS ježek a s nimi spolupracující advokáti mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního práva, bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálového trhu a poskytovali poradenství domácím i zahraničním bankám, obchodníkům s cennými papíry, fondům kolektivního investování, penzijním fondům a dalším finančním institucím ve všech aspektech jejich obchodní činnosti.

Mezi poradenství, které advokátní kancelář ECOVIS ježek v této oblasti typicky poskytuje, patří zejména:

  • právní asistence při sjednávání všech druhů úvěrů, včetně akvizičního, exportního či syndikovaného financování
  • zpracování a revize standardní dokumentace pro maloobchodní a korporátní finanční produkty
  • analýza a řešení regulatorních otázek týkajících se činnosti domácích i zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a dalšími finančními institucemi
  • právní asistence v souvislosti s veřejným nabízením či privátním umisťováním cenných papírů a finančních instrumentů v České republice a přijímáním cenných papírů k obchodování na veřejné trhy v České republice
    nabídky převzetí a vytěsnění (squeeze-out)
  • transakční a regulatorní poradenství související se obchodováním s deriváty a strukturovanými finančními produkty
  • regulace a dodržování právních předpisů Evropské unie a České republiky, včetně zastupování u regulačních orgánů a komunikace s nimi