• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. o svých zákaznících či uživatelích internetových stránek sbírá a schraňuje.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Shromažďování vašich osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání aktualit či nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání, regionální příslušnost a případné členství v profesních komorách.

Webové stránky provozované ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. weby uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci společnosti ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v poskytování právního poradenství, marketingu a vývoji produktů a služeb.

Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o zákazníkovi vedených, zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení.

Toto prohlášení je rovněž k dispozici v tištěné podobě v recepci sídla společnosti.

E-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz