• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Mgr. Petr Běhan, Ph.D.

Petr Běhan advokát
 
Petr Běhan se již od počátku svých studií, které ukončil v roce 2001, specializuje na problematiku hospodářské soutěže, dotací a subvencí, kartelového práva, veřejných zakázek, evropského práva a poradenství pro české i zahraniční podnikatele nejen v obchodní a občanskoprávní oblasti, ale i při zastupování v soudních a rozhodčích řízení. Petr Běhan kromě výkonu advokacie působí jako rozhodce a poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže a veřejných zakázek (člen rozkladových komisí). Od roku 1999 do současnosti publikoval více než 90 monografií, článků, odborných analýz a statí – zejména v nakladatelstvích Prospektrum a Key Publishing a v odborných časopisech Obchodní právo, Právník, Právní fórum, Energetika, Pojistný obzor, Pojistné rozpravy, Justiční praxe, Veřejná správa, Czech industry aj.
 

Právo hospodářské soutěže a soutěžní právo, člen rozkladové komise ÚOHS

 
Petr Běhan poskytuje zejména právní poradenství v oblasti soutěžního práva, spojování soutěžitelů – posouzení spojení, schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zastupuje klienty před ÚOHS, řeší spory souvisejících se zneužíváním dominantního postavení a posuzuje smlouvy a smluvní ujednání z hlediska zakázaných ujednání kartelového práva ať již vertikálních či horizontálních smluvních vztahů. Jako poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže a veřejných zakázek a člen rozkladových komisí ÚOHS má praktické zkušenosti s kartelovými dohodami a při posuzování jednání soutěžitelů ve shodě, jehož výsledkem by mohlo být omezení nebo zkreslení hospodářské soutěže.
 

Veřejné zakázky

 
Petr Běhan má jako advokát bohaté zkušenosti z oblasti zadávání veřejných zakázek, koncesních řízení a všechny typy zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách a dále dotací. Poskytoval poradenství při administraci všech druhů zadávacích a výběrových řízení; podílel se na přípravě veškeré potřebné dokumentace pro zadávací řízení a pomáhal svým klientům jak ve sporech s poskytovatelem dotace (zadavatelem), tak i s dodavateli a uchazeči o veřejné zakázky. Je schopen zajistit zabezpečení organizace výběrových řízení dle postupů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách.
 

Právo veřejných podpor

 
Petr Běhan poskytoval jako advokát právní poradenství klientům v oblasti veřejné podpory, právní úpravy hospodaření s veřejnými prostředky a aplikací pravidel veřejné podpory EU. Petr Běhan poskytuje služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné podpory, návrzích vhodných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel EU a je schopen zastoupit klienty při jednáních a řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.
 

Rozhodčí řízení

 
Petr Běhan je od roku 2018 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a kromě působení jako rozhodce zastupuje české i zahraniční klienty v rozhodčím řízení vedených před tímto rozhodčím soudem.
 

Odborné zkušenosti

 
Advokátní kancelář Petr Běhan
 
od července 2013
 
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
 
červenec 2005 – červen 2013
 
Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner
 
březen 2000 – červen 2005
 

Profesní asociace

 
Mezinárodní liga soutěžního práva od 07/2002
 
Česká advokátní komora (advokát) od 07/2005
 
Česká společnost pro stavební právo od 06/2014
 
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR – rozhodce od 01/2018
 

Vzdělání

 
Ph.D., Právnická fakulta ZČU, 2007
 
Mgr., Právnická fakulta ZČU, 2001
 
D.E.U.E., Université Toulouse I. – Sciences Sociales, 2000
 
Université de Genève, Faculté de droit, 1999
 
Université Paris XI. – Faculté de droit, 1998
 

Jazyky

 
čeština, slovenština, angličtina, francouzština
 

Kontakt

 
T: +420 226 236 600 | E: petr.behan@ecovislegal.cz