• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Pracovní právo

_JBM8180 - Copy

Advokátní kancelář ECOVIS ježek svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

 

Obecné pracovní právo

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
  pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele
  bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • kompletní oblast odměňování zaměstnanců
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců
  odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi
 • restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců

 

Zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice

 • pracovní povolení pro cizince
 • prodlužování pracovních povolení
 • zaměstnanecké karty
 • modré karty
 • nostrifikace diplomů v České republice
 • pracovní smlouvy pro cizí státní příslušníky

Zvláštní znalosti a zkušenosti mají právníci advokátní kanceláře ECOVIS ježek v oblasti právní úpravy pracovně právních vztahů mezi zahraničními zaměstnanci a tuzemskými zaměstnavateli a mezi tuzemskými zaměstnanci a zahraničními zaměstnavateli, včetně volby vhodného právního řádu pro úpravu těchto pracovně právních vztahů a související daňovou optimalizaci.