• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

_MG_6448 (4)
 
Mojmír Ježek je v činný v advokacii již od svých studií, které ukončil v roce 2010 a za kterých již pracoval jako student u pražské pobočky přední německé advokátní kanceláře NÖRR STIEFENHOFER LUTZ (nyní Noerr). Jelikož vystudoval dvojjazyčné gymnázium ve Znojmě, mluví plynně německy a v průběhu 6 let působení v německé kanceláři Noerr získal dostatečné odborné znalosti pracovat s odbornými dokumenty v němčině vč. vyjednávání, návrhu smluv, stanovisek apod. Následně strávil 3 roky jako advokát v pražské pobočce White&Case, kde rozšířil své znalosti o aktivní používání angličtiny ve všech právních oblastech, zejména se zaměřením na nemovitostní transakce. V roce 2010 spoluzaložil advokátní kancelář rutland ježek, ve které působil jako společník dalších 8 let.
 

Transakční a nemovitostní poradenství

 
Mojmír Ježek poskytuje zejména právní poradenství v oblasti transakcí, korporátního práva, práva nemovitostí, zejména v oblasti komplexní právní prověrky projektů, jejich prodeje a nákupu, včetně souvisejících přeměn a případných soudních sporů.
 

Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

 
Mojmír Ježek má bohaté zkušenosti v národních a mezinárodních rozhodčích řízeních vedených v souladu s pravidly ICC. Mojmír Ježek zastupuje řadu klientů ve sporech probíhajících před českými soudy v oblasti práva nemovitostí, obchodního práva, práva obchodních společností, směnečného práva a soutěžního práva. Mezi nejvýznamnější spory, kterých se Mojmír Ježek účastnil, patří například ICC rozhodčí řízení v Paříži o částku ve výši cca. 300 milionů dolarů.
 

Právo duševního vlastnictví

 
Mojmír Ježek poskytoval právní poradenství klientům v nejrůznějších oblastech práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, nekalé soutěže a autorského práva.
 

Evropské právo

 
Mojmír Ježek se specializuje na oblast práva EU nejen ve své praxi, ale i při své publikační činnosti v oblasti právní teorie. Vedle nesčetného množství odborných článků zaměřených na implementaci práva EU do českého právního systému se Mojmír Ježek zaměřuje na procedurální aspekty vlivu práva EU na řízení před českými soudy a úřady a dále na řízení před Evropským soudním dvorem a Soudem první instance. V této oblasti vydal vzorová podání k evropským soudům v rozsáhlé sbírce vzorových smluv a podání. V praxi se Mojmír Ježek zabývá aplikací práva EU v mnoha oblastech, především v oblasti nabývaní nemovitostí cizinci v České republice a v oblasti právní úpravy nekalé soutěže.
 

 

Odborné zkušenosti

 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
květen 2018 -
 
rutland ježek, advokátní kancelář
leden 2010 - květen 2018
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
2009 – prosinec 2009
 
White & Case, Praha
září 2006 – duben 2009
 
NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Praha
říjen 2001 – červenec 2006
 

Profesní asociace

 
Česká advokátní komora
 

Vzdělání

 
Ph.D., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2007
 
JUDr., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2003
 
Mgr., Palackého Univerzita, Právnická fakulta, Olomouc, 2000
 

Jazyky

 
čeština, angličtina, němčina
 

Kontakt

 
T: +420 226 236 600 | E: mojmir.jezek@ecovislegal.cz