• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Daně

2017 Kanzleifotoshooting

Advokátní kancelář ECOVIS ježek poskytuje také prostřednictvím spolupracující ECOVIS daňové kanceláře  komplexní služby v oblasti daňového poradenství. Díky našim zkušenostem nabízíme klientovi inovativní a specifická řešení v rámci právního a daňového rámce.

Poskytování daňového poradenství je orientováno na dva hlavní směry činnosti. První je založen na úzké spolupráci s právním týmem a představuje úzce koordinovanou daňovou podporu pro všechny typy poskytovaných právních služeb. Druhý směr reaguje na stále se prohlubující daňové dopady nových způsobů spolupráce v mezinárodním měřítku a zaměřuje se především na převodní ceny a navazující daňové otázky. Oba směry přitom vycházejí z filozofie důsledného soustředění na konkrétní situaci klienta a dosažení maximální efektivity poskytovaných služeb.

Daňová podpora právních služeb se soustředí na doporučení optimálního daňového řešení klientem plánovaných či realizovaných transakcí. Pozornost je současně věnována identifikaci příležitostí pro daňové plánování a podpora zahrnuje i následnou implementaci zvolených struktur. V rámci této činnosti poskytuje advokátní kancelář ECOVIS ježek svým klientům zejména následující služby:

 • daňové plánování investic a restrukturalizací pro fyzické i právnické osoby včetně návrhu strategie exitu z hlediska zdanění kapitálových příjmů
 • offshore společnosti
 • posouzení daňových rizik v přebíraných společnostech a podporu při minimalizaci jejich dopadů
 • posouzení daňových dopadů restrukturalizace vlastnických vztahů v rámci skupiny
 • podpora při optimalizace daňové strategie pro podnikání v České a Slovenské republice popř. v jiných jurisdikcích
 • daňovou podporu pro post-akviziční restrukturalizace jak pro společnosti, tak pro fyzické osoby

V návaznosti na tyto služby pak zajistíme prostřednictvím spolupracujících poradců z oblasti auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství řešení dalších odborných otázek, které mohou v rámci uvedených procesů vznikat.

Druhá oblast služeb vychází z dlouholeté zkušenosti při řešení problematiky převodních cen a zahrnuje podporu nastavení převodních cen pro dosažení obhajitelného a daňově výhodného nastavení transakcí ve skupině spojených osob. Forma spolupráce na těchto projektech se liší podle potřeb klienta a zahrnuje například:

 • posouzení stávajícího nastavení vnitroskupinových transakcí z hlediska daňových dopadů s cílem identifikovat jak standartní daňová rizika, tak specificky rizika plynoucí z nesprávného nastavení převodních cen
 • analýza obchodního modelu skupiny a identifikace příležitostí pro daňové úspory v rámci obhajitelného nastavení převodních cen
 • návrh daňového řešení pro různé obchodní modely a transakce
 • revize a komentáře k existující dokumentaci převodních cen
 • příprava dokumentace převodních cen pro navržené nebo existující obchodní modely
 • pomoc při získání závazného posouzení daňových důsledků obchodních transakcí