• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Apostila, superlegalizace a ověřování dokumentů v České republice

slide-7

 

Apostila, superlegalizace a ověřování dokumentů v České republice

Při předkládání zahraničního veřejného dokumentu českým úřadům či soudům nebo naopak, při použití českých veřejných dokumentů v zahraničí budete ve většině případů potřebovat apostilu či superlegalizaci a oficiální překlad do nebo z českého jazyka. Toto vyšší ověření, tedy apostila nebo superlegalizace, slouží k prokázání skutečnosti, že je listina vydaná nebo ověřená příslušným orgánem daného státu. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině.

 

Naše advokátní kancelář se specializuje na zajištění apostil a superlegalizací veřejných listin vydávaných orgány České republiky. Rádi Vám pomůžeme zajistit, aby Vaše dokumenty, jako je rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom a dodatky k vysokoškolským diplomům a další úřední dokumenty, byly uznány v zemích po celém světě.

 

1. Co je apostila a kdy ji potřebuji?

 

Apostila je druh vyššího ověření, která je požadována pro mezinárodní přijetí veřejných dokumentů vydaných daným orgánem příslušného státu. Při použití dokumentu v jiné zemi je zapotřebí apostila pro dokumenty jako jsou diplomy, rodné listy, listiny, výpisy z rejstříků, plné moci, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, rozsudky, certifikáty a podobně. Pokud jsou tedy veřejné dokumenty předkládány pro úřední účely a byly vydány státem, který přistoupil k Haagské úmluvě o zrušení požadavků na legalizaci cizích veřejných listin" z roku 1961 (dále jen " Úmluva o Apostile "), "je v tomto případě apostila dostačující. Cílem Úmluvy o Apostile bylo snížit požadavky diplomatického nebo konzulárního ověření.

 

2. Kde mohu získat apostilu v České republice?

 

Každá země určila příslušné orgány, které mohou apostilu vydat. Seznam těchto orgánů lze nalézt na následující webové stránce týkající se Úmluvy o Apostile včetně seznamu zemí, které jsou jejími smluvními stranami. Může jít o ministerstvo, soud nebo jiný státní orgán.

 

3. Kdy potřebuji superlegalizaci dokumentu?

 

Dokumenty ze zemí, které nejsou smluvní stranou Úmluvy o apostile, musí být superlegalizovány. Což znamená, že pro použití v zahraničí vyžadují tyto dokumenty diplomatické nebo konzulární ověření, jde o předložení českých dokumentů například v Íránu, Libyi či Spojených arabských emirátech.

 

4. Kde mohu získat superlegalizaci v České republice?

 

Superlegalizace je vyšší ověření dokumentu ověřeného v zemi původu, např. v případě, že český notář ověří podpis na plné moci, státní orgán, zpravidla ministerstvo, nejprve ověří razítko notáře a velvyslanectví v České republice následně superlegalizuje takové ověření. Proto je prvním krokem notářské ověření, druhým krokem je ověření státu (státní orgán/instituce, která vede záznamy evidovaných notářů) a třetím krokem je samotná superlegalizace. Superlegalizace se provádí na příslušném velvyslanectví v České republice, tedy na velvyslanectví státu, ve kterém bude dokument předložen. Toto velvyslanectví dokument superlegalizuje, což znamená, že jej opatří razítkem, které ověří, že dokument byl vydán příslušným českým orgánem.

 

 

5. Apostilační a superlegalizační služby pro jednotlivce i firemní klientelu v souvislosti se stěhováním

 

Nabízíme exkluzivní a dlouhodobou spolupráci jak jednotlivcům, tak společnostem a firmám. Plánuje Vaše společnost expandovat do dalších zemí nebo přemisťovat své zaměstnance? S částí této byrokratické zátěže vám pomůže naše advokátní kancelář.

 
Typy dokumentů vydávaných českými úřady, které obvykle podléhají apostile nebo superlegalizaci:
 
Notářské úkony
- ověření podpisu notářem
- úředně ověřená kopie
- výpis z obchodního rejstříku ČR, živnostenského rejstříku ČR, katastru nemovitostí ČR
- policejní osvědčení/výpis z rejstříku trestů ČR
 
Osvědčení o původu, vývoz
 
Daňové doklady
- Potvrzení o českém daňovém domicilu
- Potvrzení o české daňové registraci
- Potvrzení bezdlužnosti v ČR
 
Školní a vzdělávací dokumenty
- Vysokoškolský diplom/titul a jeho dodatky
- Maturitní vysvědčení
- Potvrzení o studiu na veřejné vysoké škole
 
Statusové dokumenty
- rodný list
- oddací list
- úmrtní list
- osvědčení o státním občanství
- potvrzení osobního stavu
- osvědčení o státním občanství ČR a naturalizační listina
 
Ověřené překlady

 

Obvykle zajistíme ověření do 5 pracovních dnů. K tomuto účelu není potřeba žádná plná moc.

 

Cena ověření včetně administrativních poplatků a doručení obvykle činí 60 € bez DPH, avšak cena se odvíjí od typu veřejné listiny a druhu jejího ověření.

 

Kontaktní formulář

   

  Seznam států, se kterými má Česká republika uzavřené smlouvy o právní pomoci, podle kterých se nevyžaduje superlegalizace ani apostila dokumentů vydaných příslušnými orgány v těchto zemích:

   

  Některé dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci stanoví výjimku z povinnosti získat vyšší ověření na veřejné listiny vydané orgány druhé smluvní strany. Výjimkou mohou být všechny veřejné listiny nebo pouze některé druhy veřejných listin. Seznam států, se kterými má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, která specifikuje veřejné listiny, které jsou osvobozeny od vyššího ověření:

   

  Afghánistán – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 44/1983 Sb.
  Albánie – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 97/1960 Sb.
  Alžírsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 17/1984 Sb.
  Belgie – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 59/1986 Sb.*
  Bělorusko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 59/1986 Sb.
  Bosna a Hercegovina – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Bulharsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Černá Hora – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Francie – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 83/1985 Sb.
  Gruzie – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 95/1983 Sb., je nutná apostila
  Chorvatsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb., je nutná apostila
  Itálie – Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 508/1990 Sb., je nutná apostila
  Jemen – Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 76/1990 Sb., přerušení provádění smlouvy od 11.4.2019
  Korea (Severní Korea) – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 93/1989 Sb.
  Kosovo – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Kuba – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 80/1981 Sb.
  Kypr – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 96/1983 Sb.
  Kyrgyzstán – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 95/1983 Sb.
  Maďarsko – Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 63/1990 Sb.
  Severní Makedonie – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Moldavsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 95/1983 Sb.
  Mongolsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 106/1978 Sb.
  Polsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 42/1989 Sb.
  Portugalsko – Dohoda JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ č. 22/1931 Sb.
  Rakousko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 9/1963 Sb.
  Rumunsko – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 1/1996 Sb.
  Ruská federace – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 95/1983 Sb.
  Řecko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 102/1983 Sb.*
  Slovensko – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1993 Sb.
  Slovinsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Srbsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 207/1964 Sb.
  Sýrie – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 8/1986 Sb.
  Španělsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 6/1989 Sb.
  Švýcarsko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí Zákon č. 6/1989 Sb.
  Tunisko – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 40/1981 Sb.
  Ukrajina – Sdělení - akt mezinárodního práva Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2002 Sb. m. s.
  Uzbekistán – Sdělení - akt mezinárodního práva Ministerstva zahraničních věcí č. 133/2003 Sb. m. s.
  Vietnam – Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 98/1984 Sb.
  * - výjimka dokumentů ze superlegalizace platí pouze v souladu s příslušnými oboustrannými dohodami pro dokumenty související s žádostí soudu;
  ** - výjimka dokumentů ze superlegalizace platí pouze v souladu s příslušnou oboustrannou dohodou pro dokumenty zasílané v rámci mezinárodní justiční spolupráce.

   

  Seznam zemí, ve kterých stačí pouze apostila českých dokumentů:

   

  Afghánistán • Albánie • Andorra • Angola • Antigua a Barbuda • Argentina • Arménie • Austrálie • Ázerbájdžán • Bahamy • Bahrajn • Barbados • Bělorusko • Belgie • Belize • Bolívie • Bosna a Hercegovina • Botswana • Brazílie • Brunej • Bulharsko • Burundi • Černá Hora • Čína • Cookovy ostrovy • Kostarika • Chorvatsko • Česká republika • Dánsko • Dominika • Dominikánská republika • Ekvádor • El Salvador • Estonsko • Fidži • Filipíny • Finsko • Francie • Gruzie • Guatemala • Guyana • Honduras • Indie • Indonésie • Irsko • Island • Itálie • Izrael • Jamajka • Japonsko • Jihoafrická republika • Jižní Korea • Kanada • Kapverdy • Kazachstán • Kolumbie • Kosovo • Kuba • Kyrgyzstán • Kypr • Lesotho • Libérie • Lichtenštejnsko • Litva • Lotyšsko • Lucembursko • Malawi • Malta • Marshallovy ostrovy • Mauricius • Mexiko • Moldavsko • Monako • Mongolsko • Namibie • Německo • Nizozemsko • Nikaragua • Niue • Norsko • Nový Zéland • Omán • Pákistán • Palau • Panama • Paraguay • Peru • Polsko • Portugalsko • Rakousko • Rumunsko • Rusko • Rwanda • Salvador • Samoa • San Marino • Saúdská Arábie • Severní Makedonie • Seychely • Singapur • Svatý Kryštof a Nevis • Svatá Lucie • Svatý Tomáš a Princův ostrov • Svatý Vincenc a Grenadiny • Senegal • Slovensko • Slovinsko • Spojené arabské emiráty • Spojené království • Spojené státy americké • Srbsko • Svazijsko • Surinam • Španělsko • Švédsko • Švýcarsko • Tádžikistán • Thajsko • Tonga • Trinidad a Tobago • Tunisko • Turecko • Ukrajina • Uruguay • Uzbekistán • Vanuatu • Venezuela

   

  Pro více informací kontaktujte:

  ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
  Betlémské nám. 6
  110 00 Praha 1
  e-mail: office@ecovislegal.cz
  www.ecovislegal.cz

  O společnosti ECOVIS ježek advokátní kancelář s.r.o.
  Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek působí především v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, řízení sporů a finančního a bankovního práva a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, což z něj činí vhodnou alternativu pro klienty mezinárodního práva kanceláře. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn prostřednictvím minulých zkušeností a prostřednictvím spolupráce s předními právními úřady ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích. Členové týmu ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních kanceláří a daňových společností při poskytování českého právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale také středním a individuálním klientům. Více informací naleznete na www.ecovislegal.cz.