• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Soudní, správní spory a rozhodčí řízení

_JBM6212

ECOVIS ježek poskytuje komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže a civilního řízení. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního práva od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování před rozhodčími či soudními orgány. Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce. Právníci kanceláře ECOVIS ježek se zúčastnili, kromě zastupování v občanskoprávních a obchodních sporech, také řady řízení před regulatorními orgány v oblastech bankovnictví a kapitálových trhů, hospodářské soutěže a duševního vlastnictví.

Naše praxe:

 • zastupování klientů ve všech obchodních soudních sporech (včetně vymáhání pohledávek, odpovědnosti za škodu, atd.)
 • zastupování klientů v nájemních sporech (za nájemce i pronajímatele)
 • obchodní arbitráže před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky
 • spory o ochranných známkách
 • vymáhání pohledávek
 • vymáhání cizích rozsudků
 • správní řízení (stavebnictví, imigrace, životní prostředí)
 • zaměstnanecké spory
 • daňové spory
 • pojišťovací spory