• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Nejzajímavější rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2019

Nejzajímavější rozhodnutí českého ÚOOU v roce 2019 
Legislativních novinek pro rok 2020, které by byly obecně významné pro všechny podnikatele, není na konci roku 2019 hodně. Změny pro podnikatele může přinést nejen český zákonodárce, ale i české úřady. Jaké nejdůležitější novinky přinesly rozhodnutí českého Úřadu pro ochranu osobních údajů se můžete dočíst v tomto příspěvku.
 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve věci GDPR a ochrany osobních údajů

 
Vzhledem k celé řadě mýtů a nejasností, které panují ohledně aplikace GDPR a nového zákona o zpracování osobních údajů, přistoupil UOOU k podstatně širšímu informování veřejnosti o své rozhodovací a kontrolní činnosti. Na stránkách UOOU lze nalézt nově nejen tak kromě popisu všech provedených kontrol prvního pololetí roku 2019, ale také seznam vybraných druhoinstančních rozhodnutí předsedkyně UOOU.
 
Z proběhlých kontrol lze například zjistit, že ÚOOU provedl na základě stížnosti podané nizozemskému dozorovému úřadu kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů uživatelů platící i bezplatné verze známého antivirového softwaru. Úřad v rámci této kontroly dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba je v postavení správce osobních údajů uživatelů antivirového softwaru, jelikož disponuje informacemi, které ve svém souhrnu mohou vést ke zjištění identity uživatele, a na jejichž základě je fyzická osoba identifikovatelná a tedy v souvislosti s poskytováním služby antivirového softwaru shromažďuje a dále zpracovává takové údaje uživatelů, které jsou osobními údaji.
 
UOOU dále potvrdil bezvadnost způsobu provádění kontroly vstupu do provozovny kamerovým systémem, který je umístěn u vstupu do provozovny. UOOU dospěl k závěru, že identifikace osob při vstupu do provozovny prostřednictvím kamerového systému, který je bez záznamu pouze v on-line režimu bez zvuku, nepředstavuje zpracování osobních údajů a provozovatel tak není správcem osobních údajů ve smyslu GDPR.
 
UOOU dále zdůraznil nutnost reakce na žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a její bezodkladné vyřízení. Jeden z významných internetových prodejců nevyřídil žádost o výmaz osobních údajů (kopii občanského průkazu a fotografii), které byly zpracovány na základě souhlasu zákazníka, který byl následně odvolán. I když se mělo jednat o pochybení zaměstnance, UOOU konstatoval, že odvolat souhlas musí být stejně jednoduché, jako jej poskytnout a významnému internetovému prodejci udělil za toto pochybení pokutu 15.000,- Kč.
 
UOOU se také zabýval kontrolou plnění povinností při zpracování osobních údajů zaměstnanců, a to mimo jiné bývalých zaměstnanců společnosti, se zaměřením na předání a využívání elektronické komunikace. Na základě stížnosti bývalého zaměstnance se UOOU zabýval postupem zaměstnavatele, který po ukončení pracovního poměru zaměstnance nezruší e-mailovou adresu a schránku a nadále přistupuje do jeho poštovní schránky a měl tímto jednáním porušovat soukromí bývalých zaměstnanců. UOOU neshledal tento postup za závadný, zejména s přihlédnutím k tomu, že zaměstnavatel upravil využívání poštovní e-mailové adresy a schránky vnitřními předpisy, měl nastaveny bezpečnostní opatření vztahující se k integritě e-mailového serveru a jednotlivých schránek, zajišťoval logování všech přístupů do e-mailových schránek a případné incidenty šetří a dokumentuje. V případě ukončení pracovního poměru je elektronická adresa ponechána po dobu tří měsíců, přístup bývalého zaměstnance je zrušen a je nastavena automatická odpověď odesílateli zprávy, obsahující informace o zrušení účtu a o novém kontaktu.
 
Tým ECOVIS Česká republika
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.