• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Podmínky dovozu loveckých trofejí do České republiky

Podmínky dovozu loveckých trofejí do České republiky. Chystáte se ze zahraničí dovézt lovecké trofeje, pocházející z ohrožených živočišných druhů chráněných konvencí CITES? Kontaktujte nás! Všechny právní i administrativní formality vyřídíme za vás. Zastoupíme vás před Českou inspekcí životního prostředí, pohraniční veterinární kontrolou i celní správou. Nemusíte se o nic starat, své lovecké trofeje si pouze pověsíte.


Dovoz loveckých trofejí z Afriky

Máte v úmyslu vydat se například do Afriky na čím dál tím populárnější lov volně žijících zvířat? Pokud budete lovit ohrožené zvířecí druhy, chráněné Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, zkráceně CITES), budete si moci své lovecké trofeje do České republiky odvézt jen za podmínek stanovených touto úmluvou, označovanou podle místa svého podpisu též jako Washingtonská konvence. Úmluvou CITES se dnes řídí přes 180 signatářských zemí. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993.

Podle úmluvy CITES je pro vývoz a dovoz ohrožených volně žijících zvířecích druhů třeba získat vývozní i dovozní povolení, tzv. CITES permity. Vývozní povolení udělují orgány států, odkud ulovená ohrožená volně žijící zvířata pochází. Dovozní povolení pak udělují země, kam vývoz těchto zvířat směřuje. Nezáleží přitom, zda vyvážíte nebo dovážíte živý ohrožený volně žijící zvířecí druh, anebo jen část takového už mrtvého zvířete či výrobek z něj. Na místě je proto opatrnost i při vývozu a dovozu kožešinových, kostěných nebo slonovinových výrobků z takových zvířat.

ECOVIS ježek je česká advokátní kancelář specializující se na zastupování před nejvyššímu soudy, správní řízení a restituce

Tomáš Nahodil má dlouholeté praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti správního práva, zastupování v řízení před správními orgány a soudy nejvyšších instancí. Tomáš Nahodil je uznávaným autorem celé řady odborných publikací a je schopen poskytnout Vám právní poradenství dle vašich potřeb.

Pokud potřebujete kvalitní právní poradenství a zastoupení ve správních a soudních řízení, můžete se na nás kdykoli obrátit.

t: +420 226 236 600 | e: tomas.nahodil@ecovislegal.cz

Udělení povolení Českou inspekcí životního prostředí

Na české straně uděluje CITES permity Česká inspekce životního prostředí. Její pracovník zásilku s loveckými trofejemi otevře a zkontroluje přímo v tranzitním prostoru letiště a ověří původ i platnost vývozního CITES permitu. Jelikož jde o dovoz zvířecích trofejí, je před jejich vstupem na naše území nutné získat povolení též od pohraniční veterinární kontroly. Její stanoviště se nachází na Letišti Václava Havla v Praze. Jakmile zásilka s vašimi loveckými trofejemi obdrží povolení od obou těchto českých autorit, zastoupíme vás při vypracování celního prohlášení i v celním řízení před českou celní správou.

Na zastupování klientů před správními orgány se specializuje náš advokát, Tomáš Nahodil, který je spoluautorem čtyř vydání knižního komentáře ke správnímu řádu. Pokud si objednáte naše právní služby, budete mít své lovecké trofeje u sebe doma brzy a bez problémů.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Tomáš Nahodil

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: tomas.nahodil@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.