• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Restrukturalizace a insolvence

_JBM7169

Advokátní kancelář ECOVIS ježek má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a hodnocení restrukturalizačních projektů společností blízkých stavu úpadku. Zvláštní zkušenosti pak mají naši právníci s poskytováním následujících služeb:

 • předinsolvenční právní audit (právní prověrka zajišťovacích instrumentů a potencionálně neplatných nebo neúčinných transakcí realizovaných dlužníkem),
 • právní poradenství v oblasti mimosoudní restrukturalizace, zejména strukturování, příprava a implementace restrukturalizačních plánů a programů,
 • právní pomoc při vyjednávání dohod o refinancování a dohod o dočasné úpravě vztahů mezi věřiteli a dlužníkem (tzv. standstill agreements),
 • nákup a prodej pohledávek v rámci insolvenčního řízení i mimo něj,
 • nákup a prodej majetku od společnosti ve finančních obtížích anebo v úpadku,
 • poradenství ohledně způsobu řešení úpadku,
 • zastupování v incidenčních sporech,
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech a na schůzích věřitelů,
 • poradenství při reorganizaci, zejména ohledně sestavení reorganizačního plánu.

Náš insolvenční tým nabízí klientům přidanou hodnotu i v tom, že jeden z jeho členů je advokát a zároveň insolvenční správce, a tudíž disponuje praktickými zkušenostmi při vedení insolvenčních řízení a incidenčních sporů z pohledu insolvenčního správce.

Reference:

Právní poradenství významnému věřiteli z řad municipalit ve věci vymáhání pohledávek z dluhopisů v hodnotě přes sto milionů korun českých vůči dlužníkovi v reorganizaci.

Právní služby českému investorovi v souvislosti s akvizicí společnosti v hrozícím úpadku, která je činná v oblasti stavebnictví, včetně vyjednávání dohody o dočasné úpravě vztahu mezi bankovními a nebankovními věřiteli, dlužníkem a investorem. Celkové tržby skupiny po akvizici činí okolo jedné miliardy korun českých.