Restrukturalizace a insolvence

_JBM7169

Advokátní kancelář ECOVIS ježek má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a hodnocení restrukturalizačních projektů společností blízkých stavu úpadku. Zvláštní zkušenosti pak mají naši právníci s poskytováním následujících služeb:

  • předinsolvenční právní audit (právní prověrka zajišťovacích instrumentů a potencionálně neplatných nebo neúčinných transakcí realizovaných dlužníkem),
  • právní poradenství v oblasti mimosoudní restrukturalizace, zejména strukturování, příprava a implementace restrukturalizačních plánů a programů,
  • právní pomoc při vyjednávání dohod o refinancování a dohod o dočasné úpravě vztahů mezi věřiteli a dlužníkem (tzv. standstill agreements),
  • nákup a prodej pohledávek v rámci insolvenčního řízení i mimo něj,
  • nákup a prodej majetku od společnosti ve finančních obtížích anebo v úpadku,
  • poradenství ohledně způsobu řešení úpadku,
  • zastupování v incidenčních sporech,
  • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech a na schůzích věřitelů,
  • poradenství při reorganizaci, zejména ohledně sestavení reorganizačního plánu.

Náš insolvenční tým nabízí klientům přidanou hodnotu i v tom, že jeden z jeho členů je advokát a zároveň insolvenční správce, a tudíž disponuje praktickými zkušenostmi při vedení insolvenčních řízení a incidenčních sporů z pohledu insolvenčního správce.

Reference:

Právní poradenství významnému věřiteli z řad municipalit ve věci vymáhání pohledávek z dluhopisů v hodnotě přes sto milionů korun českých vůči dlužníkovi v reorganizaci.

Právní služby českému investorovi v souvislosti s akvizicí společnosti v hrozícím úpadku, která je činná v oblasti stavebnictví, včetně vyjednávání dohody o dočasné úpravě vztahu mezi bankovními a nebankovními věřiteli, dlužníkem a investorem. Celkové tržby skupiny po akvizici činí okolo jedné miliardy korun českých.