• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Odpovědnost za robota

Odpovědnost za robota – míra autonomie robota

Chování robota je dáno setem algoritmů, které tvoří jeho umělou inteligenci. Určení toho, kdo je za chování a jednání robota odpovědný, bude záviset zejména na tom, jak moc autonomní robot je. V současné době existují dva přístupy k problematice odpovědnosti za robota navržené Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu, a to v rámci Návrhu zprávy o občanskoprávních pravidlech pro robotiku z roku 2015. První koncept počítá s tím, že robot, ať už jakkoli autonomní, je pořád jenom věc, vytvořená lidmi, a řešením je proto vytvořit přímý link mezi chováním robota jako takového a chováním, které se „naučil“ od svého vlastníka či uživatele. Vlastník robota by v tomto případě hrál roli učitele, a pokud by robot způsobil škodu jednáním, které se naučil od svého vlastníka, odpovědnost by dopadla právě na vlastníka. V případě, že by škodu způsobil robot chováním, které mu bylo naprogramováno již výrobcem či programátorem, mohl by se vlastník své odpovědnosti zprostit, pokud by se mu podařilo prokázat, že robot byl defektní.

Tento koncept lze do českého práva uvést zejména prostřednictvím ustanovení § 2937 občanského zákoníku v rámci odpovědnosti za škodu, kterou způsobila určitá věc sama od sebe. V takových případech nahradí škodu ten, kdo měl mít nad věcí dohled. V souvislosti s roboty natolik autonomními, že je bude možno považovat téměř za osoby (tzv. roboti schopní autonomně přemýšlet), bylo by možné uvažovat i o analogickém výkladu § 2920, který upravuje odpovědnost za škodu způsobenou někým, kdo nemůže posoudit následky svého jednání. Toto ustanovení míří především na fyzické osoby dosud nezletilé, nad kterými vykonává dohled zákonný zástupce. Pokud ale v úvaze o zcela autonomních robotech půjdeme do krajnosti, jak se autonomní robot, který se učí od svého vlastníka, liší od konceptu nezletilce?

Druhý koncept počítá s vytvořením elektronické osoby, tj. nového subjektu práv, který by byl odpovědný za své vlastní rozhodnutí. Tento koncept má mnoho otazníků nejen v právní, ale i v etické rovině, a jeho použití se v blízké budoucnosti jeví nepravděpodobné. Koncept robota, který bude sám subjektem práv je totiž v současné době pro společnost v podstatě nepřijatelný.
 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.