• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Právní novinky roku 2020

Právní novinky a změny v českých zákonech a legislativě v roce 2020

 
 
 


 
Legislativních novinek, které by byly obecně významné pro všechny podnikatele, není na konci roku 2019 hodně. Změny z posledního období tohoto roku se dotýkají spíše specifických oblastí jako je lesnictví (změna zákona o lesích reagující zejména na kůrovcovou kalamitu), realitní kanceláře a realitní zprostředkování nový zákon o realitním zprostředkování, který měl nabýt účinnosti k 1.1.2020 a zavést omezení ve vztahu k poskytování úschov, realitní zprostředkování jako vázanou živnost a další povinnosti, ale zatím nebyl podepsán prezidentem a nabude tedy účinnosti pravděpodobně později), znalectví (nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který ale nabude účinnosti až k 1.1.2021) a nebo výslovná úprava Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl účinněji bojovat proti podvodům v rámci EU a bude mít pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce, praní peněz a přeshraniční podvody v oblasti DPH.
 
Za obecně platnou změnu lze označit např. od 1.1.2020 nově zaváděný poplatek z pobytu, který reaguje na digitální platformy jako je Airbnb a další, jejichž poskytované byli doposud zvýhodněni tím, že se jich poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a dále také poplatek z ubytovací kapacity netýkaly. A nebo také již od 1.11.2019 platné osvobození prvního nabytí dokončené nebo užívané jednotky v rodinném domě od daně z převodu nemovitých věcí, za předpokladu, že nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek, a nebo nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru. K nabytí vlastnického práva k jednotce přitom musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.
 
Popisovat navrhované změny, které se nacházejí ve stavu legislativního procesu, je více než ošidné, protože řada z nich se nikdy oficiální publikace nikdy nedočkají. O plánovaných zásadních novelách zákoníku práce již bylo napsáno mnoho, ale zatím žádná přijata nebyla. Nejblíže je nabytí účinnosti novely zákona o obchodních korporacích, která je projednávaná v Poslanecké sněmovně od června 2018. O změnách, které přinese tato novela s účinností od 1.1.2021, píšeme v článku Velká novela zákona o obchodních korporací.
 
O co míň se činili zákonodárci, o to víc bylo letos přijato zajímavých soudních rozhodnutí. Celá řada oblastí práva se dočkala přesnějšího výkladu a podnikatelé větší jistoty při uplatňování svých práv a povinností. O novém judikátu potvrzujícím správnost postupu při výplatě dividendy jsme psali v článku Podmínky rozdělení zisku ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu. Jaké další novinky přinesla judikatura českých soudů v letošním roce se můžete dočíst v našem nejnovějším příspěvku Nejdůležitější novinky z judikatury roku 2019.
 
Pro obchodní korporace nadále platí všechny upozornění a doporučení, které jsme shrnuli článku 10 nejdůležitějších věcí, které by měl každý vlastník české společnosti udělat do konce roku 2019. Riziko likvidace nařízené soudem je nadále vysoké a Nejvyšší soud již v roce 2017 judikoval, že pravomocně nařízenou likvidaci již nelze nijak zrušit.
 

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 
Dne 31.12.2019 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena také Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2020.
 
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce zůstala i v roce 2020 setjná a činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.
 
Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší v roce 2020 zaměstnanci vyšší stravné oproti roku 2019, a to podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší v roce 2020 zaměstnanci vyšší stravné oproti roku 2019, a to podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Průměrná cena pohonných hmot v roce 2020 je nižší oproti roku 2019
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty v roce 2019 podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 32 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 31,80 Kč u motorové nafty,
d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 
Tým ECOVIS Česká republika
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.