• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Církevní restituce – šest let – diskusní fórum 28.11.2018 
 
 
 
 
 

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

vás co nejsrdečněji zve na neformální

diskusní fórum

ŠEST LET CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ

Pod záštitou České biskupské konference

Přijďte si s námi připomenout šest let od vyhlášení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve Sbírce zákonů (5. prosince 2012). O praktických problémech, současných i budoucích rizicích církevních restitucí, záměru jejich zdanění a vývoji judikatury budeme diskutovat s předními odborníky a zástupci oprávněných i povinných osob.

Přijďte již dne 22.11.2018 na benefiční koncert a podpořte nákup invalidních vozíků pro Oddělení ošetřovatelských lůžek Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Program:

 

Úvod.

 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D., managing partner ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 

Aplikační milníky zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 
JUDr. Tomáš Nahodil, advokát ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 

Práce archiváře v souvislosti s církevními restitucemi.

 
Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického
 

Poslanecký záměr zdanit církevní restituce pohledem advokáta a emeritního ústavního soudce.

 
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., advokát a emeritní ústavní soudce
 

Aktuální problémy v řízení před pozemkovým úřadem v souvislosti s církevními restitucemi.

 
Ing. Anna De Pinová, vedoucí Oddělení restitucí Státního pozemkového úřadu
Mgr. Ilona Landová, odborný rada Oddělení restitucí Státního pozemkového úřadu
 

Určovací žaloba dle § 18 odst. 1 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 
JUDr. Tomáš Nahodil, advokát ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 

Církevní restituce versus privatizační projekty devadesátých let.

 
Ing. Magdalena Herdová
místopředsedkyně představenstva Rybářství Třeboň Hld. a.s.
 

Výkladově sporná ustanovení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi
 

Zkušenosti oprávněné osoby.

 
Mgr. ICLic David Kučerka, O.Cr., vedoucí právního oddělení správy majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
 

Diskuse.

 

Termín:

středa 28.11.2018, 09.00 – 12.00 hod.
 

Místo konání:

aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (dříve též Nemocnice Pod Petřínem), Vlašská 336/36, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
(dopravní spojení: zastávka tramvají č. 7, 12, 15, 20, 25 Malostranské náměstí a odtud autobusem č. 192 na konečnou zastávku Nemocnice pod Petřínem)

Účast na diskusním fóru je zdarma.

Svou účast nám prosím potvrďte nejpozději do 26.11.2018.

 

Kontaktní osoba:

JUDr. Tomáš Nahodil, advokát

tel. 226 236 600, 777 241 078

e-mail: tomas.nahodil@ecovislegal.cz

Moderátoři

JUDr. Tomáš Nahodil

Advokát se zkušeností novináře, novinář s odborností advokáta. Téměř tři roky pracoval jako rozhlasový a televizní novinář, z toho půl roku se zaměřením na justiční témata. Advokacii se věnuje deset let. Specializuje se na složité právní případy s přesahem do ochrany základních práv před Nejvyšším, Nejvyšším správním a Ústavním soudem. Řešil známé restituční případy – restituci Zámku Opočno nebo restituci kapucínského kláštera.

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

Zakladatel a managing partner ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. Dříve působil v pobočkách předních zahraničních advokátních kancelářích White & Case a Noerr. Zabývá se zejména transakčním poradenstvím, due diligence a nemovitostním právem.

Účastníci

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Advokát, emeritní soudce Ústavního soudu České republiky a bývalý předseda České advokátní komory. Přední respektovaný český právní historik, zabývající se především obecnými dějinami státu a práva i dějinami právnických profesí. Vedoucí české delegace při Radě evropských advokátních komor (CCBE), kde byl v roce 2016 místopředsedou a od roku 2017 je předsedou Výboru pro země střední a jihovýchodní Evropy (PECO).

Mgr. Martin Barus

Vedle správy vlastních fondů biskupství se v rámci církevních restitucí podílel na dohledávání písemných podkladů k jednotlivým výzvám k vydání majetku i k následným soudním sporům. Tyto excerpce prováděl nejen v rámci dokumentů uložených na biskupství a farnostech, ale také ve fondech spravovaných státním archivy.

Ing. Magdalena Herdová

Místopředsedkyně představenstva Rybářství Třeboň Hld. a.s. V rámci správy aktiv společnosti se zabývá konkrétními dopady restitucí a souvisejícími soudními spory dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v souvislosti s privatizací.

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Advokát a vysokoškolský pedagog, dříve zástupce ředitelky odboru církví na Ministerstvu kultury ČR. Přední expert na otázku církevních restitucí. Podílel se na přípravě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, k němuž posléze vydal obsáhlý knižní komentář.

Mgr. ICLic David Kučerka, O.Cr.

Teolog, právník, daňový poradce. Vedoucí právního oddělení správy majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Ing. Anna De Pinová, Mgr. Ilona Landová

Zaměstnankyně Oddělení restitucí Státního pozemkového úřadu. Zabývají se problematikou restitucí dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Mají rovněž bohaté zkušenosti s restitucemi dle zákona o půdě. Metodicky řídí postup organizačních jednotek Státního pozemkového úřadu při provádění církevních restitucí. Vykonávají rovněž činnost odvolacího orgánu.
[/mp_span] [/mp_row]

 

Comments are closed.