• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Nákup nemovitosti ve Španělsku: Kontrolní seznamy jsou klíčové

Právní předpisy, týkající se nemovitostí jsou ve Španělsku složité, a to nejen na celostátní úrovni, ale také na úrovni krajů a obcí. Pokud jde o investice, existuje velké množství právních detailů, které je třeba dodržovat. Odborníci společnosti Ecovis vědí, jak používat kontrolní seznamy, aby byl nákup nemovitostí právně bezpečný. 
Nedávno média přinesla příběh známého fotbalisty, který dříve hrál v Barceloně a v současnosti působí v Paříži, a který si loni v únoru koupil vilu na Ibize za jedenáct milionů eur. K nemovitosti však chyběly některé povinné dokumenty.
 
Španělsko má rozsáhlé a komplikované předpisy v oblasti územního plánování, které vyžadují, abyste se při realizaci jakékoli investice podrobně seznámili s právními předpisy v dané oblasti nebo - abyste se vyhnuli překvapením - požádali o pomoc odborníky v dané oblasti.
 
Problému slavného fotbalisty se dalo předejít, kdyby prodávající nebyl podvodník a jeho poradci by zajistili prověrku za použití kontrolních seznamů. Spolupráce zkušených odborníků a správné používání kontrolních seznamů může zabránit překvapením při většině realitních transakcí.
 

Při koupi nemovitosti ve Španělsku je třeba předložit řadu dokumentů.

 
Minimální křížové kontroly, které je třeba provést při transakci s nemovitostí ve Španělsku, začínají získáním různých obecných dokumentů:
 
• jednoduchá poznámka k rejstříku;
• katastrální vlastnictví;
• potvrzení o užívání;
• energetický průkaz
• potvrzení o bezdlužnosti;
• nájemní smlouvy;
• v případě hypotéky také potvrzení banky;
• daně související s koupí nebo vlastnictvím;
• nezákonné užívání nemovitosti "squattery" (španělsky "Okupas").
 

Specifické dokumenty, které jsou vyžadované pro koupi bytů, vil nebo domů.

 
Byty:
 
• nejnovější účty za elektřinu, vodu a plyn;
• technický průkaz budovy;
• stanovy sdružení vlastníků domu (a poslední vyúčtování);
• potvrzení správce budovy o neexistenci dluhů.
 
Vily:
 
• ověření údajů z listu vlastnictví, rejstříku a katastru nemovitostí;
• zatížení: hypotéky, věcná břemena, městské podmínky;
• převod práv v probíhajícím řízení na katastru nemovitostí;
• práva ve prospěch jiných osob;
• pojištění související se stavbou;
• povolení k územnímu řízení (osvědčení od obce);
• osvědčení o kvalifikaci městského úřadu;
• žádné urbanistické přestupky;
• soudní spory týkající se nemovitosti.
 
Domy:
 
• stavební povolení a ověření, že to, co bylo postaveno, odpovídá povolení;
• osvědčení o dokončení obecních prací;
• prohlášení o ukončení notářských prací a zápis do katastru nemovitostí;
• obecní povolení k prvnímu užívání.
 
Odborníci společnosti Ecovis doporučují věnovat takovým operacím zvláštní pozornost, protože mohou zahrnovat odpovědnost za správní sankce, ztrátu záloh nebo kaucí, příplatků a pokut. Odhalení těchto nesrovnalostí může pomoci při (opětovném) vyjednávání o ceně nebo přímo při odstoupení od operace.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právoa poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVISpůsobící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježekmají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.