JUDr. Tomáš Nahodil

_MG_0332 čtverec

Tomáš Nahodil se v naší advokátní kanceláři specializuje na zastupování klientů před nejvyššími soudními instancemi – Nejvyšším, Nejvyšším správním a Ústavním soudem. Klienty zastupuje i před Evropským soudem pro lidská práva. Věnuje se zejména civilnímu procesu a právu katastrálnímu, přestupkovému, správnímu a ústavnímu. Ústavní a správní právo také od roku 2013 zkouší u advokátních zkoušek.

Tomáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Už během právnických studií se věnoval legislativě na Úřadu vlády, ve Sněmovně i Senátu, odkud odešel do advokacie. Jako advokátní koncipient pracoval postupně ve třech středně velkých pražských advokátních kancelářích. Advokátní zkoušky složil v roce 2008. Od té doby poskytl právní pomoc už více než dvěma stovkám spokojených klientů.

Od počátku advokátní praxe se specializuje na složité právní případy s přesahem do ochrany základních práv. Sepisuje dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.
 

Správní soudnictví

 
Tomáš má víc než desetileté zkušenosti se zastupováním klientů ve správním soudnictví, a to jak v řízeních podle soudního řádu správního, tak podle části páté občanského soudního řádu. Klienty před správními soudy zastupoval například při uplatňování nároků i ochraně práv podle zákona o svobodném přístupu k informacím, při přezkumu rozhodnutí katastrálních, pozemkových a dalších správních úřadů. Zastupoval významnou českou univerzitu ve sporu se studentem nepřijatým ke studiu, tak studenty z vysokoškolských studií vyloučené. Podílel se na přípravě žaloby, kterou na rektora moravské univerzity podal kandidát na funkci děkana, jehož rektor odmítl do této funkce jmenovat.
 

Ústavní soudnictví

 
Tomášovým mediálně nejznámnějším případem, řešeným Ústavním soudem, je úspěšné znovuotevření restituce areálu opočenského zámku na Královéhradecku. Ústavní soud v tomto případě nově vyložil podmínku rasové perzekuce v období Protektorátu podle zákona o mimosoudních rehabilitacích. Dalším Tomášovým úspěchem před Ústavním soudem je vynesení rozhodnutí, podle něhož restituenti nejsou v řízeních před soudy povinni platit soudní poplatky.
 

Publikační činnost

 
Tomáš se v posledních patnácti letech věnoval odborné publikační činnosti – kromě článků pro časopisy Ekonom, Právní rádce, Jurisprudence a Veřejná správa je spoluautorem komentáře ke správnímu řádu, vydávanému už od roku 2005, a k zákonu o místním referendu.
 

Novinářská praxe

 
Tomáš našim klientům nabízí unikátní kombinaci odborných právních znalostí a novinářských dovedností. Díky létům advokátní a novinářské praxe se umí rychle zorientovat i v nepřehledném množství informací, vybrat z nich ty podstatné a podat je našim klientům, protistraně i soudům stručně, srozumitelně a přesvědčivě.

Témeř tři roky pracoval jako rozhlasový a televizní novinář, z toho půl roku se zaměřením na justiční témata. Novinařině se věnoval mezi lety 1994 až 1996 v rozhlasových stanicích Radio Zlatá Praha a Frekvence 1. Znovu pak v roce 2018, kdy se v České televizi podílel na přípravě zpravodajských i publicistických pořadů a na webu ČT24 publikoval analýzy mediálně známých právních případů a články s justiční tematikou.

Pokud mu to jeho pracovní vytížení dovoluje, publikuje články s právní tematikou na webu Česká justice.

 

Odborné zkušenosti

 
web Česká justice
od 2018

redakce zpravodajství České televize
2018

rozkladová komise předsedy Českého telekomunikačního úřadu
2009 - 2014

advokát
2008 - dodnes

advokátní koncipient
2004 - 2008

Úřad vlády ČR, Senát, Poslanecká sněmovna
2000 - 2004

redakce zpravodajství Radia Frekvence 1
1995 - 1996

redakce zpravodajství Radia Zlatá Praha
1994 - 1995
 

Profesní asociace

 
Česká advokátní komora
2008 - dodnes

zkušební komisař pro advokátní zkoušky v oborech ústavního a správního práva
2013 - dodnes

kontrolní rada České advokátní komory
2009 - 2013
 

Vzdělání

 
JUDr. Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Plzeň, 2008

Mgr. Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, 2003
 

Jazyky

 
čeština, angličtina, němčina
 

Odborná publikační činnost:

 
Knižní publikace:

Nahodil, Tomáš. Říčka, Tomáš. Místní referendum v České republice: zákon o místním referendu s poznámkami podle stavu k 01.10.2004. Praha. Linde. 2004. 141 s.

Hrabák, Jan. Nahodil, Tomáš. Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami. Praha. ASPI. 2005. 335 s.

Hrabák, Jan. Nahodil, Tomáš. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu ke dni 1.3.2006. Praha. ASPI. 2006. 451 s.

Hrabák, Jan. Nahodil, Tomáš. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 3. aktualizované vydání podle stavu ke dni 1.5.2009. Praha. Wolters Kluwer ČR. 2009. 500 s.

Hrabák, Jan. Nahodil, Tomáš. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4. aktualizované vydání podle stavu ke dni 1.7.2012. Praha. Wolters Kluwer ČR. 2012. 449 s.

Odborné články:

Nahodil, Tomáš. Říčka, Tomáš. Místní referendum – nová právní úprava. Právní rádce. Roč. 12, č. 2, str. 42 a násl. Praha. Economia. 2004.

Nahodil, Tomáš. Chystají se změny – novela zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ekonom. Roč. 2004, č. 5, str. 46 a násl. Praha. Economia. 2004.

Ježek, Mojmír. Nahodil, Tomáš. Publikace právních předpisů Evropské unie. Veřejná správa. Roč. 2004, č. 19, str. 26 a násl. Praha. Ministerstvo vnitra ČR. 2004.

Nahodil, Tomáš. Pravidla omezující platby v hotovosti vstoupila v účinnost. Veřejná správa. Roč. 2004, č. 32, str. 8 a násl. Praha. Ministerstvo vnitra ČR. 2004.

Nahodil, Tomáš. Právní předpisy Evropské unie. Veřejná správa. Roč. 2004, č. 37, str. 28 a násl. Praha. Ministerstvo vnitra ČR. 2004.

Nahodil, Tomáš. Ještě jednou k Úřednímu věstníku EU: pohled na Slovensko. Veřejná správa. Roč. 2004, č. 42, str. 9 a násl. Praha. Ministerstvo vnitra ČR. 2004.

Jäger, Petr. Nahodil, Tomáš. Vývoj restituční judikatury k zákonu o půdě – od záměru zákonodárce k restituční tečce. Jurisprudence. Roč. 15, č. 2, str. 86 a násl. Wolters Kluwer ČR. Praha. 2006.
 

Kontakt

 
T:+420 226 236 600 | E: tomas.nahodil@ecovislegal.cz