Apostila, superlegalizace a ověřování zahraničních dokumentů v České republice

slide-7

 

Apostila, superlegalizace a ověřování zahraničních dokumentů v České republice

Při podání zahraničního veřejného dokumentu českému úřadu nebo českému soudu nebo při použití českých dokumentů ve vaší zemi budete ve většině případů potřebovat oficiální překlad do nebo z češtiny, apostilu nebo superlegalizaci. Apostilu nebo superlegalizaci dokumentu budete rovněž potřebovat, aby byl přijat daným orgánem (v závislosti na zemi původu takového dokumentu).

 

1. Co je apostila a kdy ji potřebuji?

 

Apostila je druh vyššího uznání dokumentu požadovaného pro mezinárodní přijetí veřejných dokumentů. Při použití dokumentu v jiné zemi je zapotřebí apostila pro dokumenty jako jsou diplomy, rodné listy, listiny, výpisy z rejstříků, plné moci, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, rozsudky, certifikáty a podobně. Kromě případů, kdy je cizí dokument předložen pro úřední účely státu, který přistoupil k „Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin" z roku 1961 ("Apostille Convention"). Cílem Apostilské úmluvy bylo snížit požadavky diplomatického nebo konzulárního ověření; takový dokument musí být ověřen apostilou a musí být oficiálně přeložen do češtiny.

 

2. Kde mohu získat apostilu v České republice?

 

Každá země určila příslušné orgány, které mohou vydat apostilu. Seznam úřadů lze nalézt na webové stránce Apostilské úmluvy, včetně seznamu zemí, které jsou smluvní stranou Apostilské úmluvy: http://www.hcch.net. Může jít o ministerstvo, soud nebo jiný státní orgán.

 

3. Kdy potřebuji superlegalizaci zahraničního dokumentu?

 

Dokumenty ze zemí, které nejsou smluvní stranou Apostilské úmluvy, musí být superlegalizovány, to znamená, že vyžadují diplomatické nebo konzulární ověření tak, aby mohly být použity v zahraničí (např. v českých dokumentech z Kanady, Pákistánu, Vietnamu, atd.) Dále byste mohli potřebovat superlegalizaci českých dokumentů pro použití v zemích, které nejsou stranou Apostilské úmluvy.

 

4. Kde mohu získat superlegalizaci v České republice?

 

Superlegalizace je vyšší ověření dokumentu ověřeného v zemi původu, např. v případě, že notář ověří podpis na plné moci, státní orgán nejprve ověří razítko notáře a české velvyslanectví následně superlegalizuje takové ověření. Proto je prvním krokem notářské ověření, druhým krokem je ověření státu (státní orgán/agentura, která vede záznamy evidovaných notářů) a třetím je superlegalizace. Superlegalizace se provádí na velvyslanectví ČR, které prostřednictvím razítka ověřuje, že dokument byl vydán příslušným autorizovaným orgánem.

 

Obvykle zajišťujeme superlegalizaci, ověření nebo certifikaci apostilou do 5 dnů. Pro tento účel není zapotřebí plné moci.

 

Cena superlegalizace nebo apostily včetně administrativních poplatků a doručení činí 40 €.

 

Pro více informací kontaktujte:

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: office@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O společnosti ECOVIS ježek advokátní kancelář s.r.o.
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek působí především v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, řízení sporů a finančního a bankovního práva a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, což z něj činí vhodnou alternativu pro klienty mezinárodního práva kanceláře. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn prostřednictvím minulých zkušeností a prostřednictvím spolupráce s předními právními úřady ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích. Členové týmu ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních kanceláří a daňových společností při poskytování českého právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale také středním a individuálním klientům. Více informací naleznete na www.ecovislegal.cz.