• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Apostila, superlegalizace a ověřování zahraničních dokumentů v České republice

slide-7

 

Apostila, superlegalizace a ověřování zahraničních dokumentů v České republice

Při podání zahraničního veřejného dokumentu českému úřadu nebo českému soudu nebo při použití českých dokumentů ve vaší zemi budete ve většině případů potřebovat oficiální překlad do nebo z češtiny, apostilu nebo superlegalizaci. Apostilu nebo superlegalizaci dokumentu budete rovněž potřebovat, aby byl přijat daným orgánem (v závislosti na zemi původu takového dokumentu).

 

1. Co je apostila a kdy ji potřebuji?

 

Apostila je druh vyššího uznání dokumentu požadovaného pro mezinárodní přijetí veřejných dokumentů. Při použití dokumentu v jiné zemi je zapotřebí apostila pro dokumenty jako jsou diplomy, rodné listy, listiny, výpisy z rejstříků, plné moci, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, rozsudky, certifikáty a podobně. Kromě případů, kdy je cizí dokument předložen pro úřední účely státu, který přistoupil k „Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin" z roku 1961 ("Apostille Convention"). Cílem Apostilské úmluvy bylo snížit požadavky diplomatického nebo konzulárního ověření; takový dokument musí být ověřen apostilou a musí být oficiálně přeložen do češtiny.

 

2. Kde mohu získat apostilu v České republice?

 

Každá země určila příslušné orgány, které mohou vydat apostilu. Seznam úřadů lze nalézt na webové stránce Apostilské úmluvy, včetně seznamu zemí, které jsou smluvní stranou Apostilské úmluvy: http://www.hcch.net. Může jít o ministerstvo, soud nebo jiný státní orgán.

 

3. Kdy potřebuji superlegalizaci zahraničního dokumentu?

 

Dokumenty ze zemí, které nejsou smluvní stranou Apostilské úmluvy, musí být superlegalizovány, to znamená, že vyžadují diplomatické nebo konzulární ověření tak, aby mohly být použity v zahraničí (např. v českých dokumentech z Kanady, Pákistánu, Vietnamu, atd.) Dále byste mohli potřebovat superlegalizaci českých dokumentů pro použití v zemích, které nejsou stranou Apostilské úmluvy.

 

4. Kde mohu získat superlegalizaci v České republice?

 

Superlegalizace je vyšší ověření dokumentu ověřeného v zemi původu, např. v případě, že notář ověří podpis na plné moci, státní orgán nejprve ověří razítko notáře a české velvyslanectví následně superlegalizuje takové ověření. Proto je prvním krokem notářské ověření, druhým krokem je ověření státu (státní orgán/agentura, která vede záznamy evidovaných notářů) a třetím je superlegalizace. Superlegalizace se provádí na velvyslanectví ČR, které prostřednictvím razítka ověřuje, že dokument byl vydán příslušným autorizovaným orgánem.

 

 

5. Apostilační a superlegalizační služby pro jednotlivce i firemní klientelu v souvislosti se stěhováním

 

Nabízíme exkluzivní a dlouhodobou spolupráci jak jednotlivcům, tak společnostem a firmám. Plánuje vaše společnost rozšiřovat do dalších zemí nebo přemisťovat své zaměstnance? S částí této byrokratické zátěže vám pomůže naše advokátní kancelář.
 
Typy dokumentů vydávaných českými úřady, které obvykle podléhají apostile nebo superlegalizaci:
 
Notářské úkony
- ověření podpisu notářem
- úředně ověřená kopie
- výpis z obchodního rejstříku ČR, živnostenského rejstříku ČR, katastru nemovitostí ČR
- policejní osvědčení/výpis z rejstříku trestů ČR
 
Osvědčení o původu, vývoz
 
Daňové doklady
- Potvrzení o českém daňovém domicilu
- Potvrzení o české daňové registraci
- Potvrzení bezdlužnosti v ČR
 
Školní a vzdělávací dokumenty
- Vysokoškolský diplom/titul
- Maturitní vysvědčení
- Potvrzení o studiu na veřejné vysoké škole
 
Statusové dokumenty
- rodný list
- oddací list
- úmrtní list
- osvědčení o státním občanství
- potvrzení osobního stavu
- osvědčení o státním občanství ČR a naturalizační listina
 
Ověřené překlady

 

Obvykle zajistíme superlegalizaci, legalizaci nebo certifikaci apostily do 5 dnů. K tomuto účelu není potřeba žádná plná moc.

 

Cena superlegalizace nebo apostily včetně administrativních poplatků a doručení činí 55 €.

 

Kontaktní formulář

   

  Seznam států, se kterými má Česká republika uzavřené smlouvy o právní pomoci, podle kterých se v České republice nevyžaduje superlegalizace (apostila) dokumentů vydaných příslušnými orgány v těchto zemích:

   

  Některé oboustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci stanoví výjimku z povinnosti získat věrohodnější potvrzení vydané orgány druhé smluvní strany. Výjimkou mohou být všechny veřejné listiny nebo pouze některé druhy veřejných listin. Seznam států, se kterými má Česká republika uzavřenu oboustrannou smlouvu o právní pomoci, která specifikuje veřejné listiny, které jsou osvobozeny od úředního ověření:

   

  Afghánistán – Zákon č. 44/1983 Sb.
  Albánie - Zákon č. 97/1960 Sb.
  Alžírsko - Zákon č. 17/1984 Sb.
  Belgie - Zákon č. 59/1986 Sb. *
  Bělorusko - Zákon č. 95/1983 Sb.
  Bosna a Hercegovina - Zákon č. 207/1964 Sb.
  Bulharsko - č. 3/1978 Sb.
  Černá Hora - Zákon č. 207/1964 Sb.
  Francie - Zákon č. 83/1985 Sb.
  Gruzie - Zákon č. 95/1983 Sb., je nutná apostila
  Chorvatsko - Zákon č. 207/1964 Sb.
  Itálie - Zákon č. 508/1990 Sb., je nutná apostila
  Jemen - Zákon č. 76/1990 Sb. *
  Korea (Severní Korea) - Zákon č. 93/1989 Sb.
  Kuba - Zákon č. 80/1981 Sb.
  Kypr - Zákon č. 96/1983 Sb.
  Kyrgyzstán - Zákon č. 95/1983 Sb.
  Maďarsko - Zákon č. 63/1990 Sb.
  Makedonie (FYROM) - Zákon č. 207/1964 Sb.
  Moldavsko - Zákon č. 95/1983 Sb.
  Mongolsko - Zákon č. 106/1978 Sb.
  Polsko - Zákon č. 42/1989 Sb.
  Portugalsko - Zákon č. 22/1931 Sb.
  Rakousko - Zákon č. 9/1963 Sb.
  Rumunsko - Zákon č. 1/1996 Sb.
  Ruská federace - Zákon č. 95/1983 Sb.
  Řecko - Zákon č. 102/1983 Sb. *
  Slovensko - Zákon č. 209/1993 Sb.
  Slovinsko - Zákon č. 207/1964 Sb.
  Srbsko - Zákon č. 207/1964 Sb.
  Sýrie - Zákon č. 8/1986 Sb.
  Španělsko - Zákon č. 6/1989 Sb.
  Švýcarsko - Zákon č. 9/1928 Sb.
  Tunisko - Zákon č. 40/1981 Sb.**
  Ukrajina - Zákon č. 123/2002 Sb.
  Uzbekistán - Zákon č. 133/2003 Sb.
  Vietnam - Zákon č. 98/1984 Sb.
  * - výjimka dokumentů ze superlegalizace platí pouze v souladu s příslušnými oboustrannými dohodami pro dokumenty související s žádostí soudu;
  ** - výjimka dokumentů ze superlegalizace platí pouze v souladu s příslušnou oboustrannou dohodou pro dokumenty zasílané v rámci mezinárodní justiční spolupráce.

   

  Seznam zemí, ve kterých stačí pouze apostila českých dokumentů:

   

  Albánie • Andorra • Antigua a Barbuda • Argentina • Arménie • Austrálie • Ázerbájdžán • Bahamy • Barbados • Belgie • Belize • Bělorusko • Bosna a Hercegovina • Botswana • Brazílie – ověření apostily od 14. srpna 2016 • Brunej Darussalam • Bulharsko • Cookovy ostrovy • Černá Hora • Čína – pouze Hongkong a Macao • Dánsko • Dominika • Dominikánská republika – ověření apostilou od 30. srpna 2009 • Ekvádor • Estonsko • Fidži • Finsko • Francie o + Fr. Polynésii, Francouzské území Afarů a Isů, Guadelupe, Fr. Guyana, Komory, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna • Grenada – od 7. dubna 2002 (dříve v čele Velké Británie) • Gruzie • Honduras • Chorvatsko • Indie • Irsko • Island • Itálie • Izrael • Japonsko • Jižní Afrika • Kapverdy • Kazachstán • Kolumbie • Korejská republika • Kostarika • Kypr • Kyrgyzstán • Lesotho • Libérie • Lichtenštejnsko • Litva • Lotyšsko • Lucembursko • Makedonie • Malawi • Malta • Marshallovy ostrovy • Mauricius • Mexiko • Moldavsko • Monako • Mongolsko – ověření apostily k 31. prosinci 2009 • Namibie • Německo • Niue • Nizozemsko + Nizozemské Antily, Aruba • Norsko • Nový Zéland • Omán • Panama • Peru • Filipíny • Polsko • Portugalsko • Rakousko • Rumunsko • Rusko • Řecko • Salvador • Samoa • San Marino • Seychely • Švédsko • Slovinsko • Spojené státy o + Americká Samoa, Guam, Severní Mariany, Portoriko, Americké Panenské ostrovy • Srbsko • Surinam • Svatá Lucie • Svatý Kryštof a Nev je • Svatý Tomáš a Princip - od. 15. července 2008 • Svatý Vincent a Grenadiny • Svazijsko • Španělsko • Švédsko • Švýcarsko • Tonga • Trinidad a Tobago • Turecko • Ukrajina • Uzbekistán (s účinností od 15. dubna 2012) • Spojené království na (+ Jersey, Bailiwick of Guernsey) , Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Britské antarktické území, Britské Panenské ostrovy, Britské Šalamounovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní George a Jižní Sandwichovy ostrovy (Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Turci a ostrovy Caicos) • Vanuatu • Venezuela.

   

  Pro více informací kontaktujte:

  ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
  Betlémské nám. 6
  110 00 Praha 1
  e-mail: office@ecovislegal.cz
  www.ecovislegal.cz

  O společnosti ECOVIS ježek advokátní kancelář s.r.o.
  Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek působí především v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, řízení sporů a finančního a bankovního práva a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, což z něj činí vhodnou alternativu pro klienty mezinárodního práva kanceláře. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn prostřednictvím minulých zkušeností a prostřednictvím spolupráce s předními právními úřady ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích. Členové týmu ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních kanceláří a daňových společností při poskytování českého právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale také středním a individuálním klientům. Více informací naleznete na www.ecovislegal.cz.