Çek Cumhuriyeti’ndeki yabancı belgelerin yasallaştırılması ve doğrulanması,Apostil

slide-7

 

Çek Cumhuriyeti’ndeki yabancı belgelerin denetlenmesi ve doğrulanması,Apostil

 

Bir kamu otoritesini bir Çek otoritesine veya bir Çek mahkemesine teslim ederken ya da ülkenizdeki Çek belgelerini kullanırken, çoğu durumda resmi olarak Çek diline ve / veya Çek dilinden çevirmeniz ve Apostil almanız veya yasallaştırmanız gerekir. Ayrıca, belirli bir makam tarafından kabul edilebilmesi için (bu tür yabancı belgelerin menşe ülkesine bağlı olarak) apostilli veya yasallaştırılmış olmalıdır.

Çek hukuk büromuz, Çek Cumhuriyeti yetkilileri tarafından verilen kamu belgelerinin apostil ve yasallaştırma hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.Belgenizi doğum, evlilik cüzdanı, üniversite diploması ve diğer resmi belgeleri tüm dünyadaki ülkelerde tanınması için düzenleyebiliriz.

 

1. Apostil nedir ve neden ihtiyaç duyarız?

 

Apostil, kamusal yabancı belgelerin uluslararası kabulü için gerekli olan bir belgenin tanınması türüdür.Bir belgeyi başka bir ülkede kullanırken, bir Apostil gereklidir. Örneğin; diplomalar, doğum belgeleri, tapular, sicille ilgili kayıtlar, vekaletname, evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Ticaret Siciliyle ilgili kayıtlar, Ceza Siciliyle ilgili kayıtlar, cezalar, sertifikalar vb. Bu nedenle, eğer bir yabancı belge resmi amaçlar için sunulmuşsa ve bir devlet tarafından verilmişse 1961’den itibaren “Yabancı Kamu Belgelerinin Yasallaştırılması Gerekliliğini Kaldıran Lahey Sözleşmesi” (“Apostil Sözleşmesi”) ne katılan bir devlet tarafından yerine getirilir. Apostil Sözleşmesinin amacı diplomatik ya da konsolosluk yasallaştırma gerekliliklerini azaltmaktı;bu belge daha sonra kendisine eklenmiş bir apostile sahip olmalı ve resmen Çek diline çevrilmelidir.

 

2. Çek Cumhuriyeti'nde apostili nereden bulabilirim?

 

Her ülke Apostil yayınlayan yetkili makamlarını belirledi. Yetkililerin listesi, Apostil Sözleşmesinin tarafları olan ülkelerin listesi de dahil olmak üzere Apostil Sözleşmesinin web sayfasında bulunabilir:
http://www.hcch.net. Bir bakanlık, mahkeme veya başka bir devlet otoritesi olabilir. Çek belgelerine ilişkin Apostil, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan veya belgeye bağlı olarak Çek Adalet Bakanlığı'ndan temin edilebilir.

 

3. Ne zaman yabancı belgelerin yasallaştırılmasına ihtiyaç duyarım?

 

Apostil sözleşmesine taraf olmayan ülkelerden gelen belgeler yasallaştırılmalı, yani yurtdışında kullanabilmeleri için diplomatik veya konsolosluk yasallaştırmasına ihtiyaçları vardır (örneğin, Kanada, Pakistan, Vietnam vb. Çek Cumhuriyeti belgelerinde). Ek olarak, Apostil sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerde kullanım için yasallaştırılmış Çek belgelerine ihtiyacınız olabilir.

 

4. Yasallaştırmayı Çek Cumhuriyeti'nde nerede yaptırabilirim?

 

Yasalaştırma, menşe ülkesinde yasallaştırılmış ve onaylanmış bir belgenin daha yüksek bir doğrulamasıdır; Bir noterin vekaletname imzasını yasallaştırması durumunda, bir devlet organı ilk önce bir noterin damgasını ve Çek Cumhuriyeti'ndeki yetkili elçiliğin onayını alır ve daha sonra bu devlet kimlik doğrulamasını onaylar. Bu nedenle, ilk adım noterlik (noter tarafından), ikincisi kimlik doğrulamadır (kayıtlı noterlerin kayıtlarını tutan devlet organı / acentesi tarafından) ve üçüncüsü de yasallaştırmadır. Yasalaştırma, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde yapılır; bu, damga aracılığıyla, yabancı belgenin ilgili yetkili bir organ tarafından verildiğini onaylanır.

 

5. Yer değiştirme ile bağlantılı olarak hem şahıslar hem de kurumsal müşteriler için Apostil ve yasallaştırma hizmetleri

 

Hem bireylere hem de şirketlere ve kurumsal müşterilere özel ve uzun vadeli işbirliği sunuyoruz.
Şirketiniz diğer ülkelerde genişlemeyi ya da çalışanlarını o ülkeye yerleştirmeyi düşünüyor mu?
Çek hukuk büromuz bürokratik yükün bir parçası olarak size yardımcı olacaktır.

 

Çek makamları tarafından verilen ve genellikle Apostil veya yasallaşmaya tabi olan belgelerin türü:
 
Noterlik işlemleri
- Noter tarafından imzaların onaylanması
- Tasdikli sureti
- Çek Ticaret Sicil Dairesi, Çek Ticaret Sicil Belgesi, Çek Kadastro Belgesi
- Polis onay belgesi / Çek sabıka kaydının alınması
 
Menşe belgesi, ihracat
 
Vergi belgeleri
- Çek ikametgah vergi belgesi
- Çek vergi kaydının onayı
- Çek Cumhuriyeti'nde borçluluğun onayı
 
Okul ve Eğitim belgeleri
- Üniversite diploması/derecesi
- Lise diploması
- Kamu üniversitesinde çalışma onayı

 
Sicil belgeleri
- doğum belgesi
- evlenme cüzdanı
- ölüm belgesi
- vatandaşlık belgesi
- kişisel statü onayları
- Çek Vatandaşlığı ve Vatandaşlığa Kabul belgesi
 
Onaylı çeviriler

 

Genellikle Apostil tarafından 5 gün içinde yasallaştırma, onaylama veya sertifikalandırma yapılmasını sağlıyoruz. Bu amaçla vekaletname gerekmez.

 

İdari masraflar ve teslimat dahil olmak üzere, yasallaştırmanın ya da Apostil satın almanın bedeli yaklaşık olarak 55 €'dur.

 

İletişim formu

   

  Çek Cumhuriyeti’nde bu ülkelerdeki ilgili makamlar tarafından verilen belgelerin yasallaştırılması (Apostil) gerekmeyen, Çek Cumhuriyeti'nin adli yardım anlaşmaları imzaladığı devletlerin listesi,:

   
  Adli yardım konusundaki bazı ikili uluslararası anlaşmalar, diğer sözleşme taraflarının makamları tarafından verilen aslı için bir onay alma yükümlülüğünden muaf tutulmasını sağlar. Tüm kamusal belgeler veya yalnızca belirli kamusal belgeler muaf tutulabilir. Çek Cumhuriyeti'nin, yasallaştırmadan muaf tutulan kamusal belgeleri belirten adli yardım konusunda ikili bir anlaşma imzaladığı devletlerin listesi:

   
  Afghanistan – Czech Act No. 44/1983 Coll.
  Albania - Czech Act No. 97/1960 Coll.
  Algeria - Czech Act No. 17/1984 Coll.
  Belgium - Czech Act No. 59/1986 Coll. *
  Belarus - Czech Act No. 95/1983 Coll.
  Bosnia and Herzegovina - Czech Act No. 207/1964 Coll.
  Bulgaria - No. 3/1978 Coll.
  Montenegro - Czech Act No. 207/1964 Coll.
  France - Czech Act No. 83/1985 Coll.
  Georgia - Czech Act No. 95/1983 Coll., Apostille is required
  Croatia - Czech Act No. 207/1964 Coll.
  Italy - Czech Act No. 508/1990 Coll., Apostille is required
  Yemen - Czech Act No. 76/1990 Coll. *
  Korea (North Korea) - Czech Act No. 93/1989 Coll.
  Cuba - Czech Act No. 80/1981 Coll.
  Cyprus - Czech Act No. 96/1983 Coll.
  Kyrgyzstan - Czech Act No. 95/1983 Coll.
  Hungary - Czech Act No. 63/1990 Coll.
  Macedonia (FYROM) - Czech Act No. 207/1964 Coll.
  Moldova - Czech Act No. 95/1983 Coll.
  Mongolia - Czech Act No. 106/1978 Coll.
  Poland - Czech Act No. 42/1989 Coll.
  Portugal - Czech Act No. 22/1931 Coll.
  Austria - Czech Act No. 9/1963 Coll.
  Romania - Czech Act No. 1/1996 Coll.
  Russian Federation - Czech Act No. 95/1983 Coll.
  Greece - Czech Act No. 102/1983 Coll. *
  Slovakia - Czech Act No. 209/1993 Coll.
  Slovenia - Czech Act No. 207/1964 Coll.
  Serbia - Czech Act No. 207/1964 Coll.
  Syria - Czech Act No. 8/1986 Coll.
  Spain - Czech Act No. 6/1989 Coll.
  Switzerland - Czech Act No. 9/1928 Coll.
  Tunisia - Czech Act No. 40/1981 Coll.**
  Ukraine - Czech Act No. 123/2002 Coll.
  Uzbekistan - Czech Act No. 133/2003 Coll.
  Vietnam - Czech Act No. 98/1984 Coll.
  * -
  Belgelerin yasallaştırılmadan muaf tutulması, yalnızca mahkemenin talebi ile ilgili belgeler için ilgili ikili anlaşmalara uygun olması koşuluyla geçerlidir;
  ** - Belgelerin yasallaştırmadan muaf tutulması, yalnızca uluslararası yasal işbirliği kapsamında gönderilen belgeler için ilgili ikili anlaşma uyarınca geçerlidir.
   

  Yalnızca Çek Cumhuriyeti apostilinin yeterli olduğu ülkelerin listesi:

   
  Albania • Andorra • Antigua and Barbuda • Argentina • Armenia • Australia • Azerbaijan • Bahamas • Barbados • Belgium • Belize • Belarus • Bosnia and Herzegovina • Botswana • Brazil- Apostille verification from August 14, 2016 • Brunei Darussalam • Bulgaria • Cook Islands • Montenegro • China - Only Hong Kong and Macau • Denmark • Dominica • Dominican Republic - Apostille verification from August 30, 2009 • Ecuador • Estonia • Fiji • Finland • France o + Fr. Polynesie, Affars and Issas, Guadelupe, Fr. Guyana, Comoros, Martinique, New Caledonia, Reunion, Saint Pierre and Miquelon, Wallis and Futuna • Grenada - since April 7, 2002 (previously headed by Great Britain) • Georgia • Honduras • Croatia • India • Ireland • Iceland • Italy • Israel • Japan • South Africa • Cape Verde • Kazakhstan • Colombia • Republic of Korea • Costa Rica • Cyprus • Kyrgyzstan • Lesotho • Liberia • Liechtenstein • Lithuania • Latvia • Luxembourg • Macedonia • Malawi • Malta • Marshall Islands • Mauritius • Mexico • Moldova • Monaco • Mongolia - Apostille Validation as of December 31, 2009 • Namibia • Germany • Niue • Netherlands + Netherlands Antilles, Aruba • Norway • New Zealand • Oman • Panama • Peru • Poland • Portugal • Austria • Romania • Russia • Greece • Salvador • Samoa • San Marino • Seychelles • S hungary • Slovenia • United States o + American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Virgin Islands of the United States • Serbia • Suriname • Saint Lucia • Saint Kitts and Nevis • Saint Tome and Principe - from. July 15, 2008 • Saint Vincent and the Grenadines • Swaziland • Spain • Sweden • Switzerland • Tonga • Trinidad and Tobago • Turkey • Ukraine • Uzbekistan (effective April 15, 2012) • United Kingdom on (+ Jersey, the Bailiwick of Guernsey) , Isle of Man, Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Virgin Islands, British Solomon Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Saint Helena, South George and South Sandwich Islands ( South Georgia and South Sandwich Islands, Turks and Caicos Islands) • Vanuatu • Venezuela.
   

  Daha fazla bilgi için bizimle de iletişime geçebilirsiniz:

   
  ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
  Betlémské nám. 6
  110 00 Prague 1
  e-mail: office@ecovislegal.cz
  www.ecovislegal.cz/en
   
  ECOVIS ježek advokátní kancelář s.r.o. hakkında :

  Prag’daki Çek hukuk bürosu ECOVIS ježek temel olarak Çek ticaret hukuku, emlak hukuku, uyuşmazlık yönetimi ve finans ve bankacılık hukuku alanlarında çalışmakta ve her alanda tam teşekküllü danışmanlık hizmeti sunmakta, uluslararası hukuk bürolarının müşterileri için uygun bir alternatif olmaktadır. Sunulan Çek hukuk hizmetlerinin uluslararası boyutu, geçmiş deneyimlerle ve çoğu Avrupa ülkesinde, ABD'de ve diğer yargı bölgelerinde önde gelen hukuk bürolarıyla işbirliği yaparak sağlanır. ECOVIS ježek ekibinin Çek avukatları, çok uluslu şirketlere, büyük Çek şirketlerine ve aynı zamanda orta ölçekli şirketlere ve bireysel müşterilere hukuki danışmanlık sağlamada önde gelen uluslararası hukuk bürolarından ve vergi şirketlerinden uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.Daha fazla bilgi için www.ecovislegal.cz/en.