Služby pro privátní klientelu

_JBM6804 - Copy

Pro soukromé osoby poskytujeme zejména služby v následujících oblastech:

 • nákup a prodej nemovitostí, včetně nákupu nemovitostí do společností
 • poradenství ohledně pronájmu nemovitostí
 • stavební právo, řízení před orgány státní správy
 • poradenství v souvislosti s pracovními smlouvami a pracovními spory
 • poradenství v oblasti rodinného práva, rozvodů a svěření dětí do péče
 • zastupování v rozvodovém řízení, vyřešení majetkoprávního rozdělení společného jmění manželů, výživného manželů a víživného na děti
 • dědictví
 • sporná agenda (náhrady škody při újmě na zdraví, majetkoprávní spory, vymáhání půjček a pohledávek, uplatňování nároků z vad zboží)
 • ochrana osobnosti
 • ochrana lidských práv (řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku)
 • ošetření právní problematiky IVF a konzultace v oblasti náhradního mateřství

Pro zahraniční privátní klientelu dále poskytujeme služby i v následujících oblastech:

 • zakládání společností v České republice
 • migrační právo (dlouhodobá zkušenost se všemi záležitostmi týkajícími se českého imigračního práva)
 • pracovni povoleni
 • vymáhání pohledávek a uplatňování práv vůči českým subjektům
 • náhrady škod způsobených na zdraví, včetně újmy na zdraví způsobené lékařskými zákroky a platickými operacemi

Poučení pro klienty - spotřebitele (informace dle ust. § 14 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů): Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Orgán na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (spor mezi advokátem a klientem) je:

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 729 011
fax: +420 224 932 989
e-mail: sekr@cak.cz

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.