Služby pro expaty

2017 Kanzleifotoshooting

Poskytujeme široký rámec služeb pro privátní klientelu a expaty, včetně nákupu, pronájmu a prodeje nemovitosti, řešení všech typů sporů, pracovních smluv a daňového plánování. Pro expaty nabízíme také získání pracovního povolení a dalších povolení dle českého imigračního práva. Díky dvaceti rokům zkušeností s českým trhem jsme schopni nabídnout expatům kvalitní a praktické poradenství. Poskytujeme široký rámec služeb pro privátní klientelu a expaty, včetně nákupu, pronájmu a prodeje nemovitosti, řešení všech typů sporů, pracovních smluv a daňového plánování. Pro expaty nabízíme také získání pracovního povolení a dalších povolení dle českého imigračního práva. Díky dvaceti rokům zkušeností s českým trhem jsme schopni nabídnout expatům kvalitní a praktické poradenství.

 

Nemovitosti

 • Nákup, nájem a prodej nemovitostí v České republice (byty, domy, komerční nemovitosti)

ECOVIS ježek je jedna z předních advokátních kanceláří v Praze zaměřených na oblast nemovitostního práva.

Na základě dlouholetého působení na českém realitním trhu zaručují našim právníkům bohaté zkušenosti ohledně veškerých záležitostí týkajících se nemovitostí v České republice.

 

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v poskytování právních služeb mimo jiné:

 • při prodeji luxusních apartmánů na Praze 1 a 2;
 • při prodeji vil a rodinných domů v Praze i mimo ni, včetně refinancování hypoték;
 • v rámci právních prověrek (due diligence) nabývacích titulů, které kupujícímu zajistí, že prodávající nemovitost řádně nabyl a že nemovitost není zatížena zástavním právem, věcným břemenem či jiným právem třetích stran (dle českého právního řádu zápis v katastru nemovitostí není rozhodnou skutečností dokazující vlastnické právo).
 • Poradenství ohledně stavebních povolení a územních rozhodnutí
 • Poradenství v oblasti nájemních smluv v České republice (pro osobní i podnikatelské účely)
 • Daňové služby při převodu českých nemovitostí (daň z převodu nemovitosti, DPH, daň z příjmu)

 

Osobní záležitosti

 • Předmanželské smlouvy (včetně dohod pro expaty)
 • Rozvodové vypořádání a spory (včetně všech mezinárodních aspektů i záležitostí plynoucích z Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí)
 • Svěření dětí do péče
 • Rozdělení majetku mezi manželi za trvání manželství
 • Mezinárodní rodinné záležitosti
 • Ochrana osobnosti
 • Dědictví s mezinárodními aspekty

 

Imigrační otázky podle českého a evropského práva

 • Podnikatelská imigrace do České republiky
 • Získávání podnikatelských víz a pracovních povolení (modré a zaměstnanecké karty)
 • Vyřizování povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
 • Nostrifikace diplomů
 • Vyřizování českého občanství
 • Dotaz na schengenské záznamy
 • Specialisté na odvolání při odmítnutí víza
 • Specialisté na řešení deportací a vydávání do zahraničí
 • Žaloby v azylových věcech

Zakládání společností

 • Získávání živností
 • Zakládání společnosti podle českého práva pro cizince
 • Pomoc při zahájení nového podnikání v České republice (daňové a účetní služby)
 • Obecné daňové poradenství (jednotlivci, firmy)

 

Soudní spory

 • Zastupování klientů v soudních sporech
 • Zastupování klientů v pracovněprávních sporech
 • Zastupování klientů ve sporech zdravotnického práva
 • Zastupování klientů v dluhových soudních sporech
 • Vymáhání dluhů pro klienty a exekuce