• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Služby pro expaty

2017 Kanzleifotoshooting

Poskytujeme široký rámec služeb pro privátní klientelu a expaty, včetně nákupu, pronájmu a prodeje nemovitosti, řešení všech typů sporů, pracovních smluv a daňového plánování. Pro expaty nabízíme také získání pracovního povolení a dalších povolení dle českého imigračního práva. Díky dvaceti rokům zkušeností s českým trhem jsme schopni nabídnout expatům kvalitní a praktické poradenství. Poskytujeme široký rámec služeb pro privátní klientelu a expaty, včetně nákupu, pronájmu a prodeje nemovitosti, řešení všech typů sporů, pracovních smluv a daňového plánování. Pro expaty nabízíme také získání pracovního povolení a dalších povolení dle českého imigračního práva. Díky dvaceti rokům zkušeností s českým trhem jsme schopni nabídnout expatům kvalitní a praktické poradenství.

 

Nemovitosti

 • Nákup, nájem a prodej nemovitostí v České republice (byty, domy, komerční nemovitosti)

ECOVIS ježek je jedna z předních advokátních kanceláří v Praze zaměřených na oblast nemovitostního práva.

Na základě dlouholetého působení na českém realitním trhu zaručují našim právníkům bohaté zkušenosti ohledně veškerých záležitostí týkajících se nemovitostí v České republice.

 

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v poskytování právních služeb mimo jiné:

 • při prodeji luxusních apartmánů na Praze 1 a 2;
 • zastupování nájemců a pronajímatelů včetně uplatňování pokut za prodlení s poskytnutím vyúčtování služeb u nájmu bytu
 • při prodeji vil a rodinných domů v Praze i mimo ni, včetně refinancování hypoték;
 • v rámci právních prověrek (due diligence) nabývacích titulů, které kupujícímu zajistí, že prodávající nemovitost řádně nabyl a že nemovitost není zatížena zástavním právem, věcným břemenem či jiným právem třetích stran (dle českého právního řádu zápis v katastru nemovitostí není rozhodnou skutečností dokazující vlastnické právo).
 • Poradenství ohledně stavebních povolení a územních rozhodnutí
 • Poradenství v oblasti nájemních smluv v České republice (pro osobní i podnikatelské účely)
 • Daňové služby při převodu českých nemovitostí (daň z převodu nemovitosti, DPH, daň z příjmu)

 

Osobní záležitosti

 • Předmanželské smlouvy (včetně dohod pro expaty)
 • Rozvodové vypořádání a spory (včetně všech mezinárodních aspektů i záležitostí plynoucích z Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí)
 • Svěření dětí do péče
 • Rozdělení majetku mezi manželi za trvání manželství
 • Mezinárodní rodinné záležitosti
 • Ochrana osobnosti
 • Dědictví s mezinárodními aspekty

 

Imigrační otázky podle českého a evropského práva

 • Podnikatelská imigrace do České republiky
 • Získávání podnikatelských víz a pracovních povolení (modré a zaměstnanecké karty)
 • Vyřizování povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
 • Nostrifikace diplomů
 • Vyřizování českého občanství
 • Dotaz na schengenské záznamy
 • Specialisté na odvolání při odmítnutí víza
 • Specialisté na řešení deportací a vydávání do zahraničí
 • Žaloby v azylových věcech

Zakládání společností

 • Získávání živností
 • Zakládání společnosti podle českého práva pro cizince
 • Pomoc při zahájení nového podnikání v České republice (daňové a účetní služby)
 • Obecné daňové poradenství (jednotlivci, firmy)

 

Soudní spory

 • Zastupování klientů v soudních sporech
 • Zastupování klientů v pracovněprávních sporech
 • Zastupování klientů ve sporech zdravotnického práva
 • Zastupování klientů v dluhových soudních sporech
 • Vymáhání dluhů pro klienty a exekuce

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.