Antivirus jako COVID-19 Kurzarbeit v České republice

COVID-19 Kurzarbeit v České republice. Český program Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa 

Antivirus program jako Kurzarbeit v České republice

 
Vláda ČR schválila dne 19.3.2020 návrh ministryně práce a sociálních věcí (MSPV), který měl pomoci českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.
 

Podmínky původní verze Antivirus programu ze dne 19.3. ve znění doplnění ze dne 23.3.2020

 

Jakému zaměstnavateli měl být příspěvek poskytován?

 
Příspěvek bude poskytován zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Příspěvek bude poskytován na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz).
 

Kdo měl příspěvek poskytovat?

 
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
 

Původní režimy opatření programu Antivirus

 
Bezprostředně mělo dojít k aktivaci následujících opatření A až C, které se dne 23.3.2020 rozšířily o Režim D a E:
 
Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
 
Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
 
Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 
Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 
Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 

Nová verze Antivirusu k 30.3.2020

 
Dne 30.3.2020 byl místo aktivace výše uvedených programů po kritice ze strany celé řady zaměstnavatelů zveřejněn upravený návrh, který byl měl být projednán dne 31.3.2020 na Vládě ČR a schválen jako Usnesení Vlády ČR ze dne 31.3.2020 č. 353 o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293.
 
Dne 1.4.2020 byl na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněn Manuál pro zaměstnavatele - Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“.
 

 

Nový Antivirus program jako Kurzarbeit v České republice ve znění ze dne 31.3.2020

 
Detailní informace o programu Antivirus, včetně způsobu podání žádosti a elektronického formuláře, je od 6.4.2020 k dispozici na nových webových stránkách MPSV Antivirus MPSV - Jste tu poprvé? Požádejte o příspěvek na náhrady mezd a následně Máte již podepsanou dohodu? Předložte měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd. Řízení tedy probíhá ve dvou etapách, tj. nejdříve musí dojít k uzavření dohody a teprve následně je možné žádat o vyplacení příspěvku.
 

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

 
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 
• Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 
• Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 
• Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 
• Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
 

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

 
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
 

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

 
Výše kompenzací zaměstnavatelům bude odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a bude záviset na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:
 
Režim A - druh překážky:
 
• v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 
• v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 
Režim B - druh překážky:
 
• Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 
• Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 
• Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 

Výše příspěvku v režimu A

 
Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.
 

Výše příspěvku v režimu B

 
Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

 
Antivirus má být zahájen od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. MPSV předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.
 

Jak podat žádost?

 
Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.
 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

 
Realizace podpory má být nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu tohoto týdne.
 

Kurzarbeit a Kurzarbeitgeld v Německu a Rakousku

 
Pokud Vás zajímá, jak aktuálně funguje Kurzarbeit v zemi původu, tj. Německu, kde jeho historie sahá až do roku 1910, můžete si přečíst aktuální shrnutí na stránkách německých kolegů Kurzarbeitergeld: Was müssen Arbeitgeber wissen? a Corona-Hilfen für Arbeitgeber: Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und mehr. Upravený COVID-19 Kurzarbeit byl také zaveden v Rakousku a bližší podmínky popisují rakouští kolegové v článku Hilfspaket für Österreich.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.