Category Archives: Aktuality

Novela zákoníku práce 2020

Novela zákoníku práce 2020. Sdílené pracovní místo i nový výpočet dovolené, náhrada škody a nemajetkové újmy, doručování písemností, přechod práv a další změny   Novela zákoníku práce 2020 účinná od 30.7.2020 Novela zákoníku práce 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26.6.2020 a nabude účinnosti ke dni 30.7.2020. Od tohoto data je možné využívat nové…
více

Udělení souhlasu při použití cookies – cookie wall a scrolling

Nekalé praktiky vyžadování souhlasu při použití cookies – cookie wall a scrolling. GDPR   Evropský sbor pro ochranu osobních údajů upozornil na určité nekalé praktiky využívané k získání souhlasu s používáním cookies   Dne 4.5.2020 byly Evropským sborem pro ochranu osobních údajů schváleny Pokyny o souhlasu k použití cookies (dále jen „Pokyny“) podle nařízení Evropského…
více

Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance a firemní lékař

Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele při zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance. Firemní lékař     Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele při zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance. Firemní lékař   Zajištění poskytování pracovnělékařských, a dalších souvisejících služeb pro své zaměstnance je jednou ze zákonných povinností každého zaměstnavatele. Právní úprava konkrétních povinností zaměstnavatelů…
více

Antivirus jako COVID-19 Kurzarbeit v České republice prodloužen do 31.8.2020, nově i v režimu C

COVID-19 Kurzarbeit v České republice. Český program Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa   Antivirus program jako Kurzarbeit v České republice prodloužen do 31.8.2020   Vláda ČR schválila dne 19.3.2020 návrh ministryně práce a sociálních věcí (MSPV), který měl pomoci českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové…
více