Veri Gizliliği

Kişisel verilerin korunması

Bu ifade, müşterilerini veya kullanıcılarını topladığı ve zarar verdiği ECOVIS ježek'in vermiş olduğu verileri nasıl işleyeceğinizi, saklayacağınızı ve kullanacağınızı açıklayacaktır.

Müşterilerin kişisel verilerinin tümüyle ele alınması, 101/2000 sayılı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanununda ve Çek Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan diğer yasal düzenlemelere tabidir. ECOVIS ježek, hukuk firması yukarıda belirtilen Kanun anlamında denetleyici ve aynı zamanda veri işlemcisidir.

Kişisel bilgilerinizin toplanması

Şahsınıza veya şirketinize göre topladığımız ve yalnızca istenen hizmeti veya ürünü sunma veya haber veya teklif gönderme hizmetini veren veriler, adınızı, soyadınızı, unvanınızı, şirketinizin veya kuruluşunuzun adını, iletişim e-postanızı, ve telefon, iş veya ev adresi, iş pozisyonunuzu, bölgesel üyeliğiniz ve mesleki odalardaki nihai üyeliğiniz hakkında bilgileri içerir.

ECOVIS ježek tarafından işletilen web sitesinde, hukuk bürosu bir kullanıcı ziyareti hakkında,ECOVIS ježek'te bulunan ve kullanıcılar tarafından doğrudan bağlanılan hukuk firması sitelerinde girilen sorgular, açık belgeler veya bir internet adresi, ISP'nin adı ve bu kullanıcıların İnternet'e erişmek için kullandıkları IP adresi, bu siteye girdikleri tarih ve saat, ziyaretçilerin eriştikleri sayfalar, ziyaret edilen sayfaları gibi belirli bilgileri toplayabilir.Bu bilgiler bu siteleri iyileştirmeye, onları yönetmeye ve eğilimleri analiz etmeye yarar.

Kişisel verilerinizin güvence altına alınması ve erişilmesi

Gizliliğinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel bilgilerinizi, çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürleri kullanarak yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı korumaya yardımcı oluyoruz. Bize sağladığınız bilgiler, güvenli cihazlarda bulunan sınırlı erişim bilgisayarlarında saklanır. Sadece ECOVIS ježek çalışanları, hukuk firması müşteri hizmetleri, dağıtım veya daha sonra yasal danışmanlık,analitik işleme, pazarlama ve ürün ve hizmet geliştirme hizmetlerinde kullanılmak üzere verilerinize ulaşılabilir.

Müşterinin isteğine göre, şirketin adresine yazılı olarak iletilmesi, gecikmeden müşteri rehberli müşteri bilgileri sağlarız, müşteri herhangi bir ticari haber göndermeden değiştirme veya askıya alma talebinde bulunabilir.

Bu beyan, şirketin kayıtlı ofisinin resepsiyonunda yazılı olarak da mevcuttur.

E-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz