Çek Cumhuriyeti’nde tekstil ürünü etiketleri hakkında zorunlu bilgi

Çek Cumhuriyeti'nde tekstil ürünlerini etiketleme

Perakendeciler tarafından Çek Cumhuriyeti'ndeki tekstil ürünü etiketleri hakkında nihai müşterilere zorunlu bilgiler

 

Çek şirketlerinin kârının dağıtımına ilişkin mevzuat ve genel koşullar

 
Bu makalede, Çek Cumhuriyeti'nde ürün etiketleri konusunda tekstil ve ilgili ürünlerin perakende satışında ve bu tür bilgilerin olası halleri hakkında nihai müşterilere verilmesi gereken zorunlu bilgileri sağlanması amaçlanmıştır.

 

1. ÜRÜN ADI

 
Perakendeci, müşteriye, ürün etiketinde belirtilen bir ürün adını sağlamalıdır. Bununla birlikte, Çek Cumhuriyeti'nde veya Avrupa Birliği'nde tekstil ürünlerinin ve ilgili ürünlerin ürün adlarına ilişkin özel bir düzenleme yoktur. (özel düzenlemelerin mevcut olduğu yiyecek, içecek vb. özel ürün türlerinin aksine).
 
634/1992 sayılı Çek Müşterileri Koruma Yasası’nın 11.bölüm birinci paragrafı uyarınca, (“Çek Müşterilerin Korunması Yasası”), Çek Cumhuriyeti'ndeki müşterilere perakendeciden sağlanan yazılı bilgilerin tümünün Çek dilinde olması gerekir. Çek Müşterileri Koruma Yasası'nın profesyonel literatürde yorumlanmasına göre, eğer bu ürünler aynı isim altında diğer ülkelerde pazarlanıyorsa, ürünlerin ticari adlarını çevirmek gerekli değildir.
 
Genel olarak, ürün adı, ürünü diğer ürünlerden ayırt edebilmeli ve bizce ürün adı olarak seri numarası Çek yasasına göre yeterlidir. Bununla birlikte, müşterilerin yönelimi ile ilgili olarak, bireysel ürünlerin ticari adlarının İngilizce olması da mümkündür.
 
Tekstil ve ilgili ürünler alanında, bu ürünlerin şapka, ayakkabı, tişört vb. gibi ürünün “tam adıyla” markalanması gerekliliği konusunda bir düzenleme yoktur).
 

2. ÜRETİCİ, İTHALATÇI VE PERAKENDE ADI

 

Çek Cumhuriyeti'ndeki nihai müşterilere satılan tüm ürünler, üretici hakkında bilgi ile etiketlenmiş olmalı ve bu mümkün değilse, en azından ithalatçı hakkındaki bilgilerle etiketlenmiş olmalıdır.
Üretici ve / veya ithalatçı mevcutsa, satıcıyla ilgili bilgi gerekli değildir. Ancak, ürünün üretici ve / veya perakendeci ile ilgili bilgileriyle etiketlemesinin mümkün olduğu durumlarda, bu bilgiyi perakendeci bilgileriyle değiştirmek mümkündür.
 
Çek Müşterileri Koruma Kanunu ile ilgili profesyonel literatüre göre, tüketici yukarıda belirtilenlerden hangisinin ürün etiketinde belirtildiğini ayırt edebilmelidir. Bu nedenle, we would recommend you to add the information whether the “Under Armour, Inc. All rights reserved. Under Armour Europe B.V. NL- 1076 DE Amsterdam” perakende ürünlerin üreticisi veya ithalatçısıdır.
 

3. KULLANILAN MALZEMELER VE BİLEŞİM BİLGİSİ

 
3.1 Tüm tekstil, moda ve ilgili ürünler, kullanılan malzemeler ve derleme hakkında bilgi ile yazılı olarak etiketlenmelidir. Doğrudan uygulanabilir Avrupa Konseyi ve 1007/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, tekstil ve moda perakendecileri tek tip onaylanmış tekstil elyafları isimleri kullanmak zorundadır.
 
3.2 Yönetmelik, elyafların ağırlıkça en az% 80'ini oluşturduğu tekstil ürünlerinde, aynı zamanda döşemelik, şemsiyeler veya şilteler için de geçerlidir. Yönetmelik Ek 1, Avrupa Birliği'ndeki perakendeciler / üreticiler tarafından kullanılması gereken tekstil liflerinin tam adlarını listeler.
 
Çek Müşterileri Koruma Yasası’nın 11.bölüm birinci paragrafı uyarınca, Çek Cumhuriyeti'nde tekstil ürünlerinin ve ilgili ürünlerin perakende ticareti için, kullanılan malzemeler ve ürünlerin bileşimi ile ilgili Çek nihai müşterisine verilen tüm yazılı bilgilerin Çek dilinde olması gerekir.
 

4. BEDENLER

 
Ürünlerin bedenlerinde Çek Cumhuriyeti'nde ČSN EN 13402-3 olarak uygulanan Avrupa Birliği'nde (EN 13402-3) olan teknik düzenlenmeler vardır, ancak ikisi de yasal olarak bağlayıcı değildir ve bu nedenle standardize edilmiş ebatlar tekstil ve ilgili ürünlerin perakendecileri için zorunlu değildir.
 
Perakendeciler, müşterilerine, özellikle e-mağaza aracılığıyla perakende sektöründe bu tür perakendeci kullanımlarının nasıl hesaplandığı ve ölçüldüğü konusunda daha ayrıntılı bilgi sağlayabilir, ancak zorunlu bir gereklilik değildir.
 
Perakendecinin, kullandığı ebatların Avrupa Standartlarına uygun standart ebatlara uygun olduğunu beyan etmesi durumunda, bağlayıcı olmayan teknik düzenlemelere uymayı taahhüt eder ve bu düzenleme bu perakendeci için bağlayıcı ve uygulanabilir hale gelir.
 

5. ÜRÜNÜN DOĞRU KULLANIM VE BAKIM BİLGİSİ VE PİKTOGRAM'LARIN KULLANILMASI:

 
Müşterileri Koruma Yasası, perakendecilerin müşterilerini ürünün özellikleri, doğru kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgilendirmek ve müşterilere yanlış kullanım veya yanlış bakımdan kaynaklanan tehlikeler hakkında bilgilendirmek zorunda olduğunu belirler. Bilgi açık, okunaklı ve doğru olmalıdır. Kanun sadece metin kullanmanın yanı sıra sembol ve piktogramların kullanılmasına da izin veriyor.Herhangi bir sembol veya piktogram kullanılırsa, perakendeci müşterinin talebi üzerine anlamlarını açıklayabilmelidir.
 
Perakendeciler yaygın olarak uluslararası olarak kullanılan (ancak bir lisansa tabi olabilir) standartlaştırılmış piktogramları kullanabilir veya kendi piktogramlarını oluşturabilirler. Bu durumda, bu piktogramların açıklaması müşteriye perakende ürün ile birlikte verilmelidir.
 
Ürün üzerindeki eksik bir etiket, Çek yasalarına göre kusurlu bir ürün olarak kabul edilir ve müşteriye verilen eksik bilgilerden dolayı herhangi bir zararın ortaya çıkması durumunda, satıcı bu tür hasarlardan sorumludur. Bu tür bir hasar 500 EUR’yu aşarsa, müşteri doğrudan üretici veya ithalatçıdan hasar talep edebilir.
 
Ürünün, satıcı tarafından sağlanan eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış kullanım veya yanlış bakım nedeniyle müşteri tarafından zarar görmesi durumunda,dolayısıyla perakendeci, söz konusu müşterilerin, ürünün müşteri tarafından kötüye kullanılmasına dayanarak,müşterilerin geri ödeme talebini reddetmek için meşru bir nedenini kaybeder.
 
Ürünün doğru kullanımı veya bakımı ile ilgili bilgiler Çek dilinde olmalıdır.
 
Tekstil ürünlerinin bakımıyla ilgili resimli simgeler ve diğer semboller zorunlu değildir. Ancak yukarıda belirtilenlere ilişkin olarak, şu anda perakendeci tarafından kullanılan her sembolün, değiştirilen sembolle aynı anlama sahip olan Çek dilinde yazılı bilgilerle değiştirilmesi gerekecektir. Tekstil bakım sembolleri genellikle ortak kullanılır ve dil ne olursa olsun uluslararası olarak kullanılabilir. Ancak, her bir perakendecinin, Çek dilinde bu sembol ve resim yazılarını müşterilerin taleplerine göre müşterilere açıklamaya hazır olması gerektiğini lütfen unutmayın.
 

6. ÖZET

 
Perakendeci tarafından Çek Cumhuriyeti'ndeki nihai müşteriye sağlanan tüm bilgiler her durumda açık, doğrudan, kolayca görülebilir ve kalıcı nitelikte olmalıdır.
 
Daha fazla bilgi için bizimle iletişim kurun:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
ECOVIS ježek advokátní kancelář s.r.o. hakkında:
Çek hukuk bürosu ECOVIS ježek, esas olarak Çek şirketler hukuku, Çek gayrimenkul hukuku,
Çek mahkemelerinde, idari organlarda ve tahkim mahkemelerinde temsil
, Çek finans ve bankacılık hukuku,uluslararası hukuk bürosu müşterilerine alternatif olarak tüm alanlarda tam danışmanlık hizmeti vermektedir. Sunulan Çek hukuk hizmetlerinin uluslararası boyutu, geçmiş deneyimler ve çoğu Avrupa ülkesinde, ABD'de ve diğer yargı bölgelerinde önde gelen hukuk bürolarıyla işbirliği yaparak sağlanır. ECOVIS ježek ekibinin üyeleri çok uluslu şirketlere, büyük Çek şirketlerine, orta ölçekli şirketlere ve bireysel müşterilere hukuki danışmanlık sağlamada önde gelen uluslararası hukuk firmaları ve vergi şirketlerinden uzun yıllara dayanan deneyime sahiptirler. Daha fazla bilgi için, www.ecovislegal.cz/en.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler yasal bir reklamdır. Bu web sitesinde hiçbir şeyin yasal tavsiye olduğunu düşünmeyin ve bu web sitesinde hiçbir şey avukat-müvekkil ilişkisi teşkil etmez. Bu site hakkında okuduğunuz herhangi bir şeyi tartışmadan önce, bizimle yasal danışma sağlayın. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmemektedir ve önceki sonuçlar gelecekteki sonuçları kastetmemektedir. Her dava farklıdır ve kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir.

Comments are closed.